News

Jednolicie o scalaniu i wymianie gruntów

Monika Byś
2023-06-28
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
Jednolicie o scalaniu i wymianie gruntów

Opublikowano jednolity tekst ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Ustawa zawiera m.in. zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 26 kwietnia 2023 roku.

  • Opublikowano jednolity tekst ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
  • Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.
  • Dokument uwzględnia również zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 26 kwietnia 2023 r.

W Dzienniku Ustaw ukazał się spójny tekst ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, który uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 8 lutego 2023 roku o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Zawiera również zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 kwietnia 2023 roku.

Jednolicie o scalaniu i wymianie gruntów - zmiany

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu po wcześniejszym uzyskaniu opinii rady sołeckiej oraz działających na terenie danej wsi organizacji rolniczych. Można to zrobić, jeśli m.in. ukształtowanie rozparcelowanych gruntów na obszarze planowanym do scalenia ulegnie znacznemu pogorszeniu z powodu działalności przemysłowej, trasy istniejących lub planowanych dróg publicznych, kolei, naziemnych rurociągów, zbiorników wodnych lub urządzeń melioracji wodnych.

Zgodnie z ustawą, możliwa jest wymiana gruntów znajdujących się na terenie jednej lub kilku gmin na wniosek zgodny zainteresowanych właścicieli tych gruntów. Jeśli postępowanie scaleniowe lub wymienne obejmuje grunty położone na terenie dwóch lub więcej gmin, właściwość do prowadzenia postępowania przypada staroście, na terenie którego znajduje się największa liczba uczestników postępowania. Jeśli liczba uczestników postępowania jest jednakowa, to postępowanie prowadzi starosta, na terenie którego znajduje się największy obszar gruntów objętych scaleniem lub wymianą.

Projekt scalenia szacuje i opracowywuje uprawniony geodeta, przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze. Komisja składa się m.in. z przedstawicieli gmin, na terenie których znajdują się gruntów objęte konsolidacją, oraz sołtysa lub członka rady sołeckiej reprezentującego wieś, w której przeprowadza się proces scalania gruntów.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.