News

Izby rolnicze mówią o degradacji wartościowych rolniczo terenów

Monika Ojczyk
2023-05-25
~2 min
Głosów: 4, średnia ocen: 5
Izby rolnicze mówią o degradacji wartościowych rolniczo terenów

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych. Uważają, że obecne przepisy nie chronią wartościowych ziem, które powinny być przeznaczone pod uprawę.

  • Izby rolnicze twierdzą, że ustawa o ochronie gruntów rolnych jest nieskuteczna i prowadzi do degradacji wartościowych terenów rolniczych.
  • Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się nowelizacji ustawy w celu ochrony wartościowej ziemi pod uprawę.
  • KRIR proponuje, aby przepisy jednoznacznie określały, że samorzutne zalesianie gruntów rolnych jest degradacją.
  • Rolniczy samorząd żąda obowiązku usunięcia zarastających roślin i zalesień pod groźbą sankcji.
  • Proponuje się także usunięcie samosiewek w odległości 1,5 metra od granicy z polami użytkowanymi przez rolnika.

Izby rolnicze alarmują, że ustawa o ochronie rolnych nie przynosi oczekiwanych rezultatów, co prowadzi do degradacji cennych terenów rolniczych. Działki, które zarastają, są coraz częściej przekształcane w lasy w trakcie modernizacji obrębów geodezyjnych. W rezultacie obserwujemy postępującą degradację gruntów rolnych. 

KRIR składa wniosek o nowelizację ustawy

W złożonym do Ministerstwa Rolnictwa wniosku, KRIR proponuje zmianę ustawy tak, aby jasno określić, że "naturalne zarastanie gruntów, które są zarejestrowane jako użytki rolne, jest degradacją terenów rolniczych".

Według organizacji rolniczych, przepisy powinny również nakładać na właścicieli takich działek obowiązek usunięcia zalesień i zarastających roślin, pod groźbą sankcji.

napisał w swoim wniosku do resortu prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz

Ponadto, sugeruję wprowadzenie obowiązku usunięcia samosiewek w odległości 1,5 metra od granicy z polami użytkowanymi przez rolnika. Rolnicy ponoszą straty z powodu zaniedbań innych osób

Według argumentacji izb rolniczych, zarastające pola stają się coraz większym problemem dla rolników, którzy wciąż uprawiają swoje grunty. Powoduje to zmniejszenie plonów i utrudnienia w otrzymywaniu dopłat, ponieważ na ortofotomapie widać, że krzewy i samosiewki rozprzestrzeniają się na sąsiednie pola. Często dzikie zalesienia powodują również uszkodzenia maszyn rolniczych.

KRIR stanowczo żąda uregulowania tej kwestii, ponieważ prawo nie powinno wystawiać rolników na straty z powodu zaniedbań właścicieli sąsiednich gruntów.

Źródło: Farmer

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.