News

Inwestycje drogowe w Polsce w 2022. GDDKiA przedstawia statystyki.

Monika Byś
2022-09-08
~7 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Inwestycje drogowe w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chwali się inwestycjami drogowymi w Polsce. W komunikacie zaznaczono, że obecnie możemy korzystać z 4 685,9 km dróg szybkiego ruchu, z czego autostrady mają długość 1753,6 km, natomiast drogi ekspresowe 2932,3 km. Kolejne kilometry tras są w realizacji, przetargu na wyłonienie wykonawcy, albo w przygotowaniu. Celem jest przede wszystkim sieć autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 7980 km, z czego autostrady będą miały długość ok. 2100 km. Sprawdź inwestycje drogowe w Polsce w 2022 r.

 • Obecnie w Polsce długość dróg wynosi: drogi krajowe w zarządzie GDDKiA- ok. 17 800 km, drogi krajowe we wszystkich zarządach - 19 393 km, drogi publiczne - prawie 420 tys. km.
 • W maju br. rząd podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 2,7 mld zł na drogi krajowe. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic.

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. Poniżej najważniejsze statystyki.

 • długość dróg:
  • krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi ok. 17 800 km,
  • krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 393 km,
  • publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km.

Inwestycje drogowe w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość to szereg wyzwań

W maju br. rząd podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 2,7 mld zł na drogi krajowe. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic. Decyzja ta wiąże się z rosnącymi kosztami inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców, a także materiałów, w związku z wojną w Ukrainie.

Zwiększone finansowanie pozwoli na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji na kontraktach zawartych na realizację dróg krajowych na poziomie maksymalnie 10 %. Jednocześnie ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone będzie pół na pół między inwestora i wykonawcę.

powiedział Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Naszym celem jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz stabilność sektora poprzez utrzymanie podaży nowych inwestycji.

Inwestycje publiczne w tym szczególnym czasie dla gospodarki krajowej są i powinny być podstawowym stabilizatorem rynkowym.

mówi Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Naszym zadaniem i obowiązkiem jest bieżące rozwiazywanie problemów i wspólne z branżą wykonawczą, finansową szukanie rozwiązań na przyszłość. Sektor drogowy wraz z powiązanymi gałęziami przemysłu stanowi istotny barometr kondycji gospodarczej w Polsce. Przed nami, przed całym rynkiem inwestycji publicznych jest szereg nowych wyzwań, które wespół z podmiotami gospodarczymi musimy rozwiązać.

Decyzja rządu pozwoliła zawrzeć z wykonawcami inwestycji aneksy waloryzacyjne. W kolejnych turach podpisano łącznie 92 aneksy na inwestycje realizowane przez 24 wykonawców.

Inwestycje drogowe w Polsce w trakcie realizacji

99 zadań z Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1342,5 km i wartości 52 mld zł. Na 50 z tych zadań trwają prace budowlane, 31 oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dla 18 trwają prace projektowe.

14 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 113,9 km i wartości 2 mld zł. Na trzech z tych obwodnic trwają prace budowlane, dziewięć oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dla pozostałych 85 trwają prace przygotowawcze nad dokumentacją.

Umowy na realizację podpisane w 2022 r.

GDDKIA zapewnia, że podpisuje umowy na realizację kolejnych, nowych odcinków dróg krajowych. Od początku roku podpisano 14 umów na zadania o łącznej długości 160,6 km i wartości blisko 5,64 mld złotych.

Inwestycje drogowe w Polsce w przetargu:

16 zadań (PBDK oraz S19 Sokołów Małopolski - Jasionka) o łącznej długości 234,5 km

 • cztery przetargi są przed otwarciem ofert,
 • 12 postępowań jest po otwarciu ofert (w tym: dla czterech zakończyła się kontrola Prezesa UZP, w kolejnych trzech oczekuje się na zakończenie kontroli. Dla pięciu kolejnych trwa etap wyboru najkorzystniejszej oferty.

Planowane przetargi do końca roku na inwestycje:

W 2022 r. planuje się ogłoszenie przetargów na odcinki z PBDK oraz PB100 o łącznej długości 183 km. Z tej puli ogłoszono przetargi dla blisko 79 km dróg:

 • S12 Chełm - Dorohusk - 23 km
 • S19:
  • Jawornik - Lutcza - 5,2 km
  • Lutcza - Domaradz - 6,4 km
  • Domaradz - Iskrzynia - 12,5 km
 • S74 Kielce Zachód - Kielce (DK73) - 5 km
 • DK11 rondo Janiska - Kołobrzeg Wschód - 1,5 km
 • DK79 obwodnica Zabierzowa - 10,3 km
 • S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka (dobudowa II jezdni, poza PBDK) - ok. 15 km

Do końca roku ruszą postępowania na wyłonienie wykonawców kolejnych jedenastu odcinków o łącznej długości ok. 102 km:

 • S12 Piaski - Dorohucza - 9,8 km
 • S12 Dorohucza - Chełm - 22,5 km
 • S17:
  • Piaski Wschód - Łopiennik - 16,7 km
  • Krasnystaw Północ - Izbica - 18,8 km
  • Izbica - Zamość Sitaniec - 9,9 km
 • DK28 obwodnica Zatora - 2,1 km
 • DK65 obwodnica Gąsek - 3,2 km
 • DK74 obwodnica Dzwoli (realizacja obwodnicy połączona będzie z rozbudową DK74 Janów Lubelski - Frampol) - łącznie 11,9 km
 • DK74 obwodnica Gorajca - 6,7 km

Po przyjęciu przez Radę Ministrów nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) należy ogłosić kolejne przetargi na nowe zadania jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Są to m.in. następujące odcinki nowych dróg:

 • S7 Czosnów - Kiełpin - 22,1 km
 • S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo - 6 km
 • S11 Bobolice – Szczecinek - 25,1 km
 • S16 Olsztyn Wschód - Barczewo (II jezdnia) - 11,4 km
 • S16 Barczewo - Biskupiec (II jezdnia) - 18,2 km
 • S74 Cedzyna - Łagów wraz z obw. Łagowa - 30 km
 • S74 Łagów - Jałowęsy - Tomaszów - 18,3 km
 • S74 granica woj. łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów - 27,5 km

Przygotowujemy się do ogłoszenia postępowań przetargowych dla dokumentacji projektowej dla ważnych odcinków dróg, które będą realizowane z uwagi na złożony proces budowy pod ruchem w systemie tradycyjnym:

 • S7 Kiełpin - Warszawa - 12,9 km
 • A2 Łódź Północ - Konotopa - 88 km poszerzenia o dodatkowy pas ruchu

Inwestycje drogowe w Polsce w przygotowaniu

 • 78 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1746,4 km
 • 85 obwodnic (z PB100) o łącznej długości 748,8 km
 • S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina ok. 50 km
 • S5 Wirwajdy - Nowe Marzy ok. 90 km
 • S16 Ełk - Knyszyn ok. 69 km
 • S50/A50 Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej ok. 96 km

Plan na 2022 rok zakłada:

To przede wszystkim oddanie do ruchu łącznie 345,5 km nowych dróg:

 • 46,1 km autostrad,
 • 253,1 km dróg ekspresowych,
 • 46,3 km dróg klasy GP (obwodnic).

Odcinki oddane do ruchu od początku 2022 r.

 • DK73 Kielce - Brzeziny/Morawica 4,20 km
 • S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem 8,23 km
 • S19 Niedrzwica Duża - Kraśnik 19,95 km
 • DK35 obw. Wałbrzycha (odc. pozamiejski) 1,10 km
 • S3 węzeł Kijewo 1,69 km
 • S14 Łódź Lublinek - Aleksandrów Łódzki 12,18 km
 • S7 Napierki - Mława 13,97 km (dwie jezdnie, obecnie z ograniczeniem prędkości, trwają jeszcze prace)
 • S7 Pieńki - Płońsk 13,75 km (dwie jezdnie, obecnie z ograniczeniem prędkości, trwają jeszcze prace)
 • DK51 obwodnica Smolajn 1,75 km (pierwsza z Programu budowy 100 obwodnic)
 • DK9 obwodnica Iłży 7,2 km
 • S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola 6,48 km

Odcinki dróg planowane do końca 2022 roku

 • A1 Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk 24,20 km
 • A18 od km 11+860 do 33+760 21,90 km
 • S3 Kamienna Góra Północ - Lubawka (granica państwa) 15,31 km
 • S5 Nowe Marzy - Świecie Południe 23,31 km
 • S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ 22,36 km
 • S6:
  • Bożepole Wielkie - Luzino 10,40 km
  • Luzino - Szemud 10,30 km
  • Szemud - Gdynia Wielki Kack 20,19 km
 • S7 Lesznowola - Tarczyn Północ 14,80 km (planowana przejezdność na ciągu głównym, zakończenie budowy w przyszłym roku)
 • S7 Naprawa - Skomielna Biała 3,05 km
 • S17 Warszawa Wschód - Lubelska 2,5 km
 • S61 Szczuczyn - Ełk Południe 23,26 km
 • S61 koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek 24,16 km
 • DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego 17,73 km
 • DK40 obwodnica Kędzierzyna Koźla (etap II) 14,33 km

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Aktualizacja z dniem 16 czerwca 2020 r.

Zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 166,5 mld zł, w tym: 

 • 324,2 km autostrad,
 • 2948,9 km dróg ekspresowych (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) - Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji),
 • 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km,

- oraz budowę drogi klasy GP długości 47,7 km. 

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 1764,5 km (A 132,5 km, S 1444 km i GP 188,1km). Poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 107,6 km (A 81 km, S 18,9 km i GP 7,7 km).

W Programie Budowy Dróg Krajowych znajdują się zdania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy:

 • 32,1 km autostrad,
 • 1257,8 km dróg ekspresowych,
 • 1 obwodnica o długości 12,2 km,
 • oraz przebudowa drogi do klasy GP o długości 64 km.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł, w tym:

 • oddano do użytku obwodnicę Smolajn na DK51
 • w realizacji jest 14 inwestycji o łącznej długości 113,9 km i wartości 2 mld zł,
 • w przygotowaniu jest 85 inwestycji o łącznej długości ok. 748,8 km.

Źródło: GDDKIA

Planujesz zakup działki? Zdiagnozuj ją przed zakupem!

Skorzystaj z usługi Raport o terenie, dostępnej w portalu OnGeo.pl. 

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.