News

Wojna na Ukrainie na mapie - 26 najlepszych map, wykresów i filmów

Monika Byś
2022-03-03
~15 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 53, średnia ocen: 4.9
Wojna na Ukrainie na mapie

24 lutego 2022 r. rosyjskie wojsko na rozkaz Władimira Putina brutalnie zaatakowało Ukrainę. Prezydent Rosji od samego początku bezczelnie tłumaczy nieuzasadnioną napaść na naszych sąsiadów i nazywa ją „operacją specjalną”. W orędziu do obywateli przekonywał, że Ukraina nigdy nie była prawdziwym narodem, lecz historycznie przynależy do Rosji. Stwierdził też, że rozpad ZSRR w 1991 r. był "tak naprawdę ograbieniem" jego państwa. To, co do niedawna wydawało się nierealne teraz dzieje się na naszych oczach. Rosja rozpoczęła krwawą wojnę w centrum Europy, aby zabezpieczyć swoją pozycję polityczną. Już wiemy, że atak zbrojny mimo, iż usilnie odpierany przez ukraińskie wojsko i cywilów, kosztuje życie setek, a być może i tysięcy niewinnych ludzi. Zatem aby zrozumieć tę nieuzasadnioną agresję sił rosyjskich, trzeba zrozumieć Ukrainę. Dlatego poniżej przedstawiamy serię wojna na Ukrainie na mapie, która ma na celu wyjaśnienie prawdziwej przyczyny rosyjskiej agresji.

 • Przedstawiamy serię wojna na Ukrainie na mapie, gdzie znajdziesz 26 faktów o okupowanym przez Rosje kraju w formie map, wykresów i filmów.
 • Z serii wojna na Ukrainie na mapie dowiesz się m.in. dlaczego Putin zaatakował Ukrainę, jaka jest rola Ukrainy w gospodarce światowej oraz jak wygląda edukacja młodych Ukraińców.

1. Wojna na Ukrainie na mapie. Kilka podstawowych faktów

Serię wojna na Ukrainie na mapie niech rozpocznie kilka podstawowych faktów o tym wyjątkowym kraju. Ukraina powstała w 1991 roku poprzez rozpad ZSSR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zwanym również Związkiem Radzieckim. Obecnie graniczy z siedmioma państwami - Mołdawią, Rumunią, Węgrami, Słowacją, Polską, Białorusią i Rosją oraz z Morzem Czarnym w Europie Wschodniej. Już w latach 90. XX wieku powszechnie wskazywano na to, że pomimo iż Ukraina jest najbardziej odnoszącą sukcesy gospodarczo republiką sowiecką, państwo ma trudności z wykonaniem jakościowego skoku od autorytarnego imperium do europejskiej demokracji. Stolicą Ukrainy jest Kijów, a według danych z Banku Światowego z 2020 r. populacja Ukrainy liczy 44,13 mln osób.

Ukraina na mapie, źródło: Visualcapitalist
Ukraina na mapie, źródło: Visualcapitalist

2. Powierzchnia Ukrainy

Ukraina jest drugim co do wielkości - zaraz po Rosji - państwem europejskim na obszarze o powierzchni 603 628 km2. Państwo rozciąga się od Rosji na wschodzie po Polskę na zachodzie, natomiast wzdłuż jego południowej granicy biegnie Morze Czarne. Okazuje się, że Ukraina jest prawie trzy razy większa od Wielkiej Brytanii i przewyższa Francję o 50 000 km2.

3. Odsetek ludności Ukrainy, która wskazała język rosyjski jako ojczysty

Zdecydowana większość ludzi na Ukrainie mówi po ukraińsku, jednak okazuje się, że aż 29,6 % ludności Ukrainy uważa język rosyjski za język ojczysty. Dlaczego? Anne Appelbaum w swojej książce "Czerwony głód" uważa, że jest to efekt propagandy rosyjskich wpływów na ludność Ukrainy. Język ukraiński uważano wówczas za język zacofanej wsi i traktowano nie jako język, a dialekt. Promowanie "ukraińskości" na tym polu było zatem aktem sabotażu na wpływ Rosji, co po latach okupacji wywoływało silny strach przed władzami. Poza tym w czasach wpływu sowieckiego na Ukrainę, języka ukraińskiego nie uczono w szkołach, a język rosyjski stał się językiem urzędowym.

Odsetek ludności Ukrainy, która wskazała język rosyjski jako ojczysty, źródło: dif.org.ua
Odsetek ludności Ukrainy, która wskazała język rosyjski jako ojczysty, źródło: dif.org.ua

Obecnie język rosyjski jest najpopularniejszym językiem ojczystym w Donbasie i na Krymie oraz dominującym językiem w dużych miastach we wschodniej i południowej części kraju.

4. PKB Ukrainy

Gospodarka Ukrainy jest wschodzącą gospodarką wolnorynkową, która gwałtownie rozwijała się od 2000 do 2008 roku. Powodem tąpnięcia na rynku po 2008 r. stała się tzw. "wielka recesja", która uważana jest za najbardziej znaczący spadek aktywności gospodarczej od czasów "wielkiego kryzysu" w latach 20. i 30. XX wieku. Wielka recesja dostała na Ukrainę jako ukraiński kryzys finansowy w latach 2008-2009. Jednak gospodarka ożywiła się w 2010 r. i kontynuowała poprawę do 2013 r. W latach 2014-2015 ukraińska gospodarka przeżyła poważne spowolnienie, a PKB w 2015 r. przekroczył nieco wartość z 2013 r. Na szczęście w 2016 r. gospodarka Ukrainy ponownie zaczęła rosnąć. Do 2018 roku ukraińska gospodarka rozwijała się szybko i osiągnęła prawie 80 % swojej wielkości w 2008 roku.

PKB w oparciu o PPP Polski i Ukrainy, w miliardach dolarów amerykańskich, źródło: www.loc.gov
PKB w oparciu o PPP Polski i Ukrainy, w miliardach dolarów amerykańskich, źródło: www.loc.gov

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że powyższe liczby niewiele powiedzą o wkładzie Ukrainy w gospodarkę światową, dlatego przedstawiamy kilka najważniejszych wartości, które lepiej podziałają na wyobraźnie laika.

Rola Ukrainy w światowej gospodarce

 • 4. miejsce na świecie pod względem łącznej wartości zasobów naturalnych;
 • 1. miejsce w Europie pod względem udokumentowanych, nadających się do wydobycia zasobów rud uranu;
 • 2. miejsce w Europie i 10 miejsce na świecie pod względem zasobów rudy tytanu;
 • 2. miejsce na świecie pod względem zbadanych zasobów rud manganu (2,3 mld ton, czyli 12% światowych zasobów);
 • drugie co do wielkości rezerwy rudy żelaza na świecie (30 mld ton);
 • 2. miejsce w Europie pod względem zasobów rudy rtęci;
 • 3. miejsce w Europie oraz 13 miejsce na świecie w zasobach gazu łupkowego (22 bln m3);
 • 7. miejsce na świecie w zasobach węgla (33,9 mld ton).

Ukraina to kraj rolniczy

Ukraina to kraj o ogromnym potencjale rolniczym. Według szacunków ekspertów Ukraina może zaspokoić potrzeby żywnościowe aż 600 milionów ludzi na świecie! Poniżej kilka faktów pokazujących zaplecze i zasób rolnictwa na Ukrainie.

 • 1. miejsce w Europie pod względem powierzchni gruntów ornych;
 • 3. miejsce na świecie pod względem powierzchni czarnoziemów (25% miąższości świata);
 • 1. miejsce na świecie w eksporcie słonecznika i oleju słonecznikowego;
 • 2. miejsce na świecie w produkcji jęczmienia i 4 miejsce w eksporcie jęczmienia;
 • 3. co do wielkości producent i 4. co do wielkości eksporter kukurydzy na świecie;
 • 4. największy producent ziemniaków na świecie;
 • 5. największy producent żyta na świecie;
 • 5. miejsce na świecie w produkcji pszczół (75 000 ton);
 • 8. miejsce na świecie w eksporcie pszenicy;
 • 9. miejsce na świecie w produkcji jaj kurzych;
 • 16. miejsce na świecie w eksporcie serów.

Rola Ukrainy w światowym przemyśle

Ukraina to również kraj wysoko uprzemysłowiony, który posiada jeden z największych systemów gazociągów na świecie.

 • 1. miejsce w Europie w produkcji amoniaku;
 • drugi europejski i czwarty co do wielkości system gazociągów na świecie (142,5 mld m3 przepustowości gazu w UE);
 • Trzeci co do wielkości w Europie i 8. co do wielkości na świecie pod względem zainstalowanej mocy elektrowni jądrowych;
 • 3. miejsce w Europie i 11. na świecie pod względem długości sieci kolejowej (21 700 km);
 • 3. miejsce na świecie - zaraz po USA i Francji - w produkcji lokalizatorów i sprzętu lokalizacyjnego;
 • Trzeci co do wielkości eksporter żelaza na świecie
 • Czwarty co do wielkości eksporter turbin do elektrowni jądrowych na świecie;
 • 4. największy na świecie producent wyrzutni rakiet;
 • 8. miejsce na świecie w eksporcie rud i koncentratów;
 • 4. miejsce na świecie w eksporcie gliny;
 • 4. miejsce na świecie w eksporcie tytanu;
 • 9. miejsce na świecie w eksporcie produktów przemysłu obronnego;
 • 10. największy producent stali na świecie (32,4 mln ton).

5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 r.

Rynek pracy na Ukrainie ewoluował stopniowo. Po przejściu z państwa rolniczego do przemysłowego Ukraina wkroczyła na ścieżkę gospodarki zorientowanej na usługi. Po rozpadzie ZSRR krajowy rynek pracy w coraz większym stopniu jest zorientowany na nowe branże, czyli jak turystyka, rozrywka oraz rekreacja. Obecnie ponad połowa krajowej siły roboczej jest zaangażowana w sektor usług. Chociaż ukraińska siła robocza charakteryzuje się wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami, poziom płacy za pracę jest znacznie niższy niż w krajach rozwiniętych. Średnia płaca miesięczna w przeliczeniu na dolary amerykańskie w 2021 r. różniła się w poszczególnych regionach kraju. I tak w stolicy kraju - Kijowie, można było zarobić ok. 780 $, natomiast w Chersoniu, gdzie obecnie toczą się zacięte walki, średnia płaca wynosi już 417 $.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 r., źródło: loc.gov
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 r., źródło: loc.gov

6. Siła robocza Ukrainy

Trwająca niestabilność polityczna i gospodarcza doprowadziła do szybkiego wzrostu migracji zarobkowej, w ramach której zarówno wykwalifikowani, jak i niewykwalifikowani pracownicy opuszczają kraj w celu znalezienia bardziej wiarygodnych źródeł dochodu. Szacuje się, że aż 7 do nawet 9 milionów Ukraińców emigruje za pracą do krajów rozwiniętych w tym również do Polski. Kraje, z których większość Ukraińców emigruje lub wyjeżdża do pracy na krótszy lub dłuższy czas, to Rosja, Europa Zachodnia, Kanada i Stany Zjednoczone. Bezrobocie na Ukrainie w 2017 r. dotknęło blisko 9,5 % populacji. Znaczna część ludności zatrudniona jest "na czarno", czyli bez ważnej umowy o pracę.

Siła robocza Ukrainy, źródło: źródło: obserwatorfinansowy.pl
Siła robocza Ukrainy, źródło: źródło: obserwatorfinansowy.pl

7. Edukacja na Ukrainie

System edukacji na Ukrainie znacznie różni się od tego co proponują polskie szkoły. Pierwszą różnicą jest wiek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Dzieci w tym kraju zaczynają edukację w wieku 6 lat. Obecnie po reformie edukacji wprowadzonej w 2017 r. edukacja trwa 12 lat i realizowana jest na 3 poziomach:

 • Szkoła początkowa – 4 lata;
 • Szkoła podstawowa (gimnazja) – 5 lat;
 • Starsza szkoła – pełne wykształcenie średnie (licea, szkoły zawodowe)

W przypadku studiów, absolwent ukraińskiej szkoły średniej może zdecydować się na tzw. studia krótkie, które trwają 3-4 lata - w przypadku ukończenia 9-letniej szkoły lub 2-3 lata - po ukończeniu 11-letniej pełnej szkoły średniej. Kończą się one uzyskaniem dyplomu młodszego bakaławra. Dalej uczniowie ukraińskich szkół mogą rozpocząć studia pierwszego stopnia, które trwają przeważnie 4 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu bakaławra. Tytuł ten daje Ukraińcom prawo do aplikowania na studia drugiego stopnia. 

8. Przegląd najlepszych startupów z kapitałem venture na Ukrainie

Pomimo licznych kłopotów w gospodarce, branża innowacyjnej przedsiębiorczości rozwija się na Ukrainie dynamicznie. W ciągu ostatnich kilku lat w kraju pojawiło się kilka "jednorożców*", a niektóre projekty wkrótce się nimi staną. Od 2015 roku ukraiński rynek informatyczny urósł dwukrotnie i co ważne tempo wzrostu nie zwalnia. Niektóre z ukraińskich startupów to narzędzia, z których codziennie korzystają miliony ludzi na całym świecie. Przykładem takiego startupu jest Grammarly.

*Unicorn (pol. „jednorożec”), czyli startup wyceniany na co najmniej miliard dolarów amerykańskich (US $).

9. Wzrost gospodarczy Ukrainy w 2019 roku

W roku 2019 Ukraina odnotowała najwyższy od 5 lat wzrost gospodarczy. Z szacunków ekspertów można było wywnioskować, że w kolejnych latach oczekuje się przyspieszenia wzrostu PKB. W 2019 r. średnia realna płaca wzrosła o 13 %. UAH (hrywna - waluta ukraińska) umocniła się o 19 % w stosunku do USD. Rezerwy złota i walut obcych wzrosły natomiast o 22 %. Niestety dzisiaj wiemy, że na tle trwającej rosyjskiej agresji, Ukraina prawdopodobnie utraci blisko jedną trzecią potencjału przemysłowego kraju z powodu konieczności inwestowania w obronność kraju.

Wzrost gospodarczy Ukrainy w 2019 roku, źródło: facebook.com
Wzrost gospodarczy Ukrainy w 2019 roku, źródło: facebook.com

10. Eksport na Ukrainę

Ukraina jest jednym z wiodących eksporterów w kilku obszarach. Silniki odrzutowe, rakiety i satelity są produkowane i eksportowane z ukraińskich zakładów, podczas gdy rozległy sektor rolniczy tego kraju dostarcza ogromne ilości żywności zarówno do Europy jak i Bliskiego Wschodu.

Eksport na Ukrainę, źródło: kyivpost.com
Eksport na Ukrainę, źródło: kyivpost.com

11. Eksport produktów rolnych

W 2020 roku Ukrainę dopuszczono do 12 nowych rynków eksportowych. Tym samym uzgodniono 35 certyfikatów eksportowych oraz zakończono dwa audyty UE dotyczące Państwowego Systemu Oceny Kontroli Ryb i Produktów Rybołówstwa, Drobiu i Produktów Drobiowych. W roku 2019 wartość eksportowanych warzyw z Ukrainy wyceniono na 12,9 bilionów USD!

Eksport produktów rolnych, źródło: latifundist.com
Eksport produktów rolnych, źródło: latifundist.com

12. Wsparcie UE dla reform na Ukrainie. Wojna na Ukrainie na mapie

Od ponad 20 lat UE wspiera Ukrainę w jej programie reform pomimo iż państwo nie jest członkiem Unii. W tym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Niektóre kraje Unii, w tym również Polska, poparły wniosek i zaapelowały o tzw. "szybką ścieżkę do UE".

Nieodłącznym elementem programu reform na Ukrainie jest walka z korupcją, która jest główną przeszkodą w rozwoju kraju i jest sprzeczna z wartościami UE. Wielka korupcja i zawładnięcie państwem są na Ukrainie zjawiskiem endemicznym. Nie tylko utrudniają konkurencję i wzrost, ale także szkodzą procesowi demokratycznemu. W wyniku korupcji ginie dziesiątki miliardów euro rocznie. Komisja Europejska, Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) i misja doradcza UE podjęły próbę rozwiązania tego problemu i poparły kilka reform mających na celu wzmocnienie praworządności i walkę z korupcją na Ukrainie.

Wsparcie UE dla reform na Ukrainie, źródło: consilium.europa.eu
Wsparcie UE dla reform na Ukrainie, źródło: consilium.europa.eu

13. Stosunek Ukraińców do wejścia do Unii Europejskiej

Według sondażu z 2019 r. ponad połowa Ukraińców wiąże swoją przyszłość z UE, natomiast 13 % obywateli zajmuje swoje stanowisko po stronie Rosji. Najwyższe poparcie prounijne jest na zachodzie Ukrainy (71 %), a następnie w prowincjach centralnych (60 %). Tymczasem obwody południowy i wschodni popierają akcesję Ukrainy do UE odpowiednio w 32 % i 34 %. Drugą najpopularniejszą opinią na południowym wschodzie jest brak akcesji zarówno do Unii Europejskiej, jak i do Unii Eurazjatyckiej Rosji (południe: 21 %, wschód: 30 %). Zwolennicy integracji z Rosją zajęli trzecie miejsce z 24 % na południu i 27 % na wschodzie kraju.

Stosunek Ukraińców do wejścia do Unii Europejskiej, źródło: euromaidanpress.com
Stosunek Ukraińców do wejścia do Unii Europejskiej, źródło: euromaidanpress.com

14. Gęstość zaludnienia na Ukrainie

Ukraina zajmuje 35. miejsce na świecie pod względem liczby ludności. Gęstość zaludnienia na Ukrainie wynosi 75 na km2 (196 osób na mil2). Mediana wieku na Ukrainie wynosi 41,8 lat. Publikacja miejska stanowi 31 059 000 osób, czyli 71,3 % ludności kraju. Jest to stan na 2022 r., źródło -> Poulationof.net

Gęstość zaludnienia na Ukrainie, źródło: twitter.com
Gęstość zaludnienia na Ukrainie, źródło: twitter.com

15. Piramida populacji od 1989 r.

Jak już pisaliśmy wyżej łączna populacje Ukrainy oszacowano na pierwszy dzień stycznia 2022 r. na 41 167 336 osób. Do tychże danych nie wlicza się już Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola, które zostały anektowane przez Rosję w 2014 r. Uwzględniając te dwa terytoria w demografii Ukrainy, liczba ludności wzrosła by o około 2,25 mln do 43,4 mln osób.

16. Problemy środowiskowe na Ukrainie

Niestety na Ukrainie nadal głównym zasobem energetycznym jest węgiel, gaz i ropa naftowa. Planowane są jednak działania, które mają na celu przeprojektowanie gospodarki narodowej w wystarczający, przyjazny dla środowiska sposób. Ponadto trzeba pamiętać, że przecież Ukraina jest trzecim co do wielkości w Europie i 8. na świecie krajem pod względem zainstalowanej mocy energii jądrowych.

Problemy środowiskowe na Ukrainie, źródło: ukraineworld.org
Problemy środowiskowe na Ukrainie, źródło: ukraineworld.org

17. Krótka historia Ukrainy

18. Historia ukraińskiej flagi

Ukraina w swojej długoletniej historii wiernie trzymała się dwóch barw – błękitnej i żółtej. Ale nie zawsze tak było, ponieważ w czasach średniowiecza na fladze Ukrainy dodatkowo widniała postać lwa, a później w latach 1649-1764 flaga ukraińska przedstawiała postać kozaka zaporoskiego. Poniższa rycina przedstawia zmiany wprowadzane w fladze Ukrainy na przestrzeni lat.

Historia ukraińskiej flagi, źródło: euromaidanpress.com
Historia ukraińskiej flagi, źródło: euromaidanpress.com

19. Ukraińska sieć kolejowa

Sieć ukraińskiej sieci kolejowej jest naprawdę imponująca, a znaczna część połączeń ma swój punkt w stolicy, czyli w Kijowie.

Ukraińska sieć kolejowa, źródło: geoawesomeness.com
Ukraińska sieć kolejowa, źródło: geoawesomeness.com

20. Ukraińscy oligarchowie

W kontekście wojny na Ukrainie nie można pominąć dość drażliwego tematu jakim są oligarchowie. Według ekspertów i mieszkańców Ukrainy przez destrukcyjny wpływ oligarchów na rolę władzy, Ukraina nie doczekała się jeszcze sukcesu na arenie międzynarodowej. Co prawda ukraińscy oligarchowie mogą pozostawać w tyle za swoimi rosyjskimi odpowiednikami pod względem gotówkowym, ale są dużo bardziej aktywni politycznie i mają ogromną kontrolę nad mediami.

Ukraińscy oligarchowie, źródło: khpg.org
Ukraińscy oligarchowie, źródło: khpg.org

21. Prezydenci Ukrainy

W ciągu ostatnich 30 lat Ukrainą kierowało siedmiu prezydentów. Kraj przeszedł wyboistą drogę do demokracji po dwóch rewolucjach - najpierw w 2005, a następnie w 2014 roku. Za każdym razem protestujący odrzucili supremację Rosji i szukali drogi do przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Być może za sprawą silnego prezydenta i ostatnich wydarzeń marzenia większości obywateli zostaną w końcu spełnione. Obecnie od 2019 r. prezydentem Ukrainy jest Wołodymyr Zełenski.

22. Źródła energii Ukrainy

Jak już pisaliśmy wcześniej Ukraina jest w większości uzależniona od zarówno od energii jądrowej, jak i od węgla. Niestety okazuje się, że przemysł jądrowy wykorzystywany do reaktorów jest zależny od obcego paliwa. Ponad 50 % wzbogaconego paliwa jest importowane z Rosji, a pozostała część pochodzi z USA. Ponadto w I półroczu 2019 r. import węgla wzrósł o 50 %, podczas gdy import z Rosji i USA wyniósł odpowiednio 64 % i 28 %. Od 2018 r. w ukraińskim miksie energetycznym dominował węgiel (cieplny) z udziałem 40,2 % całkowitej zainstalowanej mocy, a następnie energetyka jądrowa z 25,8 %. Gaz, energia wodna i fotowoltaika stanowiły odpowiednio 17,1%, 12,2% i 2,7%.

Źródła energii Ukrainy, źródło: power-technology.com
Źródła energii Ukrainy, źródło: power-technology.com

23. Bezpieczeństwo przepływu ropy, gazu i towarów

Wojna na Ukrainie wywarła już poważny wpływ na ceny kluczowych surowców, od ropy i gazu po stal i zboża. Niestety Europa jest w dużym stopniu uzależniona od gazu i ropy Urals poprzez rurociąg Drużba do rafinerii w całym regionie. Ponadto Ukraina jest uważana za spichlerz Europy i głównego dostawcę pszenicy wśród innych kluczowych towarów wysyłanych przez jej porty. SOP Global Platts Analytics podał, że jego bazowa prognoza popytu nadal zakłada wzrost na poziomie 4,1 miliona baryłek dziennie w 2022 roku. Jednak w scenariuszu ograniczonej inwazji na Ukrainie wzrost globalnego popytu może zmniejszyć się o 0,7 miliona baryłek dziennie.

Bezpieczeństwo przepływu ropy, gazu i towarów, źródło: spglobal.com
Bezpieczeństwo przepływu ropy, gazu i towarów, źródło: spglobal.com

24. Wojna na Ukrainie na mapie. Dlaczego Putin chce Krymu?

Dobre pytanie, jednak odpowiedź na nie jest stosunkowo prosta. Przysposabiając ukraińskie ziemie na wybrzeżu Morza Czarnego, Putin zabiera również prawa do wszelkich węglowodorów znajdujących się w jego strefach morskich. Ponieważ istnieją oznaki, że Morze Czarne zawiera naprawdę dużo bogactwa, firmy energetyczne, takie jak chociażby ExxonMobil, Chevron, Shell, Repsol i Petrochina, zaczęły wykazywać rzeczywiste zainteresowanie współpracą z Kijowem w celu zbadania tego obszaru. Firmy energetyczne znalazły już ciekawe złoża w rosyjskiej strefie czarnomorskiej zarówno w pobliżu Noworosyjska jak i w strefach rumuńskich. Trans Euro Energy znalazło nawet komercyjnie opłacalne rezerwy gazu na Krymie. Czyli jeśli nie wiadomo o co chodzi to...

Dlaczego Putin chce Krymu, źródło: euobserver.com
Dlaczego Putin chce Krymu, źródło: euobserver.com

25. Wojna na Ukrainie na mapie. Armia Ukrainy kontra Rosja w liczbach

W 2020 r. Rosja wydała blisko 61,7 miliarda dolarów na swoje wojsko, co stanowiło 11,4 % wszystkich wydatków rządowych.

Armia Ukrainy kontra Rosja w liczbach, źródło: aljazeera.com
Armia Ukrainy kontra Rosja w liczbach, źródło: aljazeera.com

26. Dlaczego Rosja napada na Ukrainę?

Serię wojna na Ukrainie na mapie niech zakończy podsumowanie w formie filmu. Dowiedz się o co toczy się gra i po co Putinowi Ukraina.

Źródło: Geoawesomeness.com

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.