News

GUNB powołuje zespół ds. badania katastrof budowalnych

Monika Byś
2023-06-06
~3 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
GUNB powołuje zespół ds. badania katastrof budowalnych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego powołał specjalny zespół ds. badania zagrożeń w budownictwie. Jego celem będzie identyfikowanie i monitorowanie różnych zagrożeń związanych z sektorem budowlanym, co będzie skutkować szybszą reakcją w przypadku katastrof budowlanych, silnych wiatrów, ulewnych deszczy oraz stosowania niewłaściwych materiałów budowlanych przez deweloperów.

  • Powołany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego specjalny zespół ma identyfikować i monitorować różnego typu zagrożenia związane z budownictwem.
  • Zespół ds. badania zagrożeń w budownictwie to nowy organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  • Misją zespołu jest identyfikowanie, ocena i monitorowanie różnego rodzaju zagrożeń związanych z pracami budowlanymi.
  • Celem zespołu jest opracowywanie odpowiednich działań prewencyjnych i sposobów postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
  • Zespół składa się z ekspertów z całej Polski, którzy posiadają doświadczenie w reagowaniu na zagrożenia budowlane

Zespół ds. badania zagrożeń w budownictwie jest nowym organem opiniodawczym, działającym pod egidą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

powiedziała Dorota Cabańska, Główna Inspektorka Nadzoru Budowlanego

Dzisiejsze spotkanie było inauguracją prac zespołu. Naszym celem jest identyfikacja, ocena i monitorowanie różnorodnych zagrożeń związanych z pracami budowlanymi. Chcemy opracowywać środki prewencyjne i procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

Jak to będzie działać w praktyce?

powiedziała Dorota Cabańska

Nasza siła tkwi w rozproszeniu ekspertów na terenie całej Polski, którzy wiedzą, jak postępować w przypadku zagrożeń, np. podczas katastrof budowlanych. Doświadczeni rzeczoznawcy budowlani, którzy przybywają na miejsce, mogą szybko ocenić skalę zniszczeń i współpracować z kierownikiem budowy, podejmując działania, zanim na miejscu pojawi się organ nadzoru budowlanego. Dzięki temu nadzór może reagować znacznie szybciej w przypadku katastrof

Członkowie zespołu otrzymali upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co umożliwia im skuteczne działanie w ramach ich zadań. Oznacza to m.in. podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu powstrzymanie dalszego, niekorzystnego rozwoju sytuacji. Przykładowymi działaniami mogą być podparcie, wzmocnienie lub odcięcie niebezpiecznej części konstrukcji.

Utworzenie takiego zespołu jest odpowiedzią na zagrożenia związane z katastrofami budowlanymi i skrajnymi warunkami pogodowymi, takimi jak obfite opady śniegu, ulewy, huragany i gradobicie, które niszczą nie tylko pojazdy, ale również budynki.

GUNB twierdzić, ze to również reakcja na problem tzw. patodeweloperką, czyli sytuacjami wynikającymi z błędów projektowych, wykonawczych lub eksploatacyjnych. Może to obejmować nieodpowiednie założenia inwestycyjne, niedopracowane projekty, niewłaściwe materiały budowlane, brak wystarczającej wiedzy czy nawet proste błędy w obliczeniach - wyjaśnia Dorota Cabańska.

Zagrożenia mogą występować na każdym etapie budowy nowej konstrukcji. Zdaniem Doroty Cabańskiej, wynikają one z ignorowania lub błędnej interpretacji norm i wytycznych, a także z wadliwego lub niewystarczającego wykonania prac budowlanych, łączeń oraz braku regularnych kontroli i przeglądów gwarancyjnych.

Elektroniczny rejestr katastrof

Dodaje również, że Główny Urząd Nadzoru Budowlanego corocznie opracowuje analizę dotyczącą katastrof budowlanych, a od 2008 roku prowadzi elektroniczny rejestr takich zdarzeń (https://www.gunb.gov.pl/strona/katastrofy-budowlane).

Jednym z głównych zadań nowego zespołu jest stworzenie zaleceń dotyczących zapobiegania zagrożeniom w budownictwie.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pracuje również nad stworzeniem portalu z ogłoszeniami dotyczącymi wykonawców zastępczych. Często zdarza się, że inwestorzy, właściciele lub zarządcy obiektów nie spełniają swoich obowiązków związanych np. z rozbiórką, usuwaniem usterek w stanie technicznym czy przywracaniem pierwotnego stanu budynku.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.