News

Nowy plan Komisji Europejskiej. Czy fotowoltaika będzie obowiązkowa?

Monika Byś
2022-05-19
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-07-05
Głosów: 19, średnia ocen: 5
fotowoltaika będzie obowiązkowa

Komisja Europejska zaprezentowała szczegóły planu określanego jako REPower EU. Jego celem jest szybkie zmniejszenie zależności Unii Europejskiej od importu rosyjskich surowców energetycznych. Jednym z elementów tego planu jest stopniowe wprowadzenie obowiązku montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach publicznych i komercyjnych. Pomysł będzie dotyczyć również nowych domów jednorodzinnych. Czy zatem fotowoltaika będzie obowiązkowa również w Polsce?

  • 18 maja br. przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali szczegóły nowego planu REPower EU. Ma on przyspieszyć dekarbonizację Unii Europejskiej i szybko zmniejszyć zależność UE od importu rosyjskiego gazu i ropy.
  • Popularyzacji fotowoltaiki ma służyć także warunek, zgodnie z którym w każdej gminie na terenie Unii Europejskiej liczącej ponad 10 tys. mieszkańców powstanie przynajmniej jedna energetyczna wspólnota. 

Nowy pomysł Komisji Europejskiej. Czy fotowoltaika będzie obowiązkowa?

18 maja br. przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali szczegóły nowego planu REPower EU. Ma on przyspieszyć dekarbonizację Unii Europejskiej i szybko zmniejszyć zależność UE od importu rosyjskiego gazu i ropy.

Zgodnie z planem KE osiągnie się to dzięki zintensyfikowaniu postępów w trzech obszarach.

  1. Pierwszy to przyspieszenie poprawy efektywności energetycznej;
  2. Drugi to większa dywersyfikacja kierunków importu surowców energetycznych;
  3. Trzeci to inwestycje w odnawialne źródła energii.

Według najnowszego stanowiska Brukseli OZE w 2030 roku mają odpowiadać nie za 40 % konsumpcji energii elektrycznej w UE  jak przyjmowano wcześniej – ale za 45 %.

Zwiększenie inwestycji w OZE nie będzie możliwe, jeśli nie zostanie ułatwiony i przyspieszony proces uzyskiwania pozwoleń. Taki proces wydłuża czas przygotowania projektów do budowy w niektórych europejskich krajach nawet do około 8–10 lat.

Komisja Europejska chce ułatwić życie deweloperom dzięki wyznaczaniu przez poszczególne kraje UE specjalnych stref, dla których zostanie wcześniej przygotowana kompleksowa ocena środowiskowa. W ten sposób z obowiązku jej przeprowadzenia zwalnia się inwestorów. Czas przygotowania projektów OZE w takich strefach skróci się do roku, a w przypadku mniejszych - instalacji przygotowanie inwestycji ma trwać jeszcze krócej.

Unijna strategia solarna

Największym beneficjentem programu REPower EU będzie unijny sektor fotowoltaiczny. Sektor doczekał się już zaprezentowania dedykowanego programu.

KE chce wesprzeć ten kierunek dzięki wdrożeniu ogłoszonej we środę nowej unijnej strategii solarnej (EU Solar Strategy). Jej realizacja sprawi, że całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w UE podwoi się do roku 2025 (do poziomu 320 GW) w stosunku do poziomu z 2020 roku (136 GW). Na koniec obecnej dekady moc elektrowni fotowoltaicznych w UE ma wzrosnąć do 600 GW.

Kluczowy dla wykorzystania potencjału energetyki słonecznej w Unii Europejskiej będzie nowy program poświęcony dachowej fotowoltaice – European Solar Rooftops Initiative.

Kiedy fotowoltaika będzie obowiązkowa?

Komisja Europejska chce stopniowo wprowadzać obowiązek montażu dachowych instalacji fotowoltaicznych na kolejnych obiektach.

  • Od 2026 roku obligatoryjna ma być instalacja fotowoltaiki na wszystkich nowych obiektach publicznych i komercyjnych o powierzchni użytkowej ponad 250 m2.
  • Od 2027 roku obowiązek ma objąć istniejące budynki publiczne i komercyjne o powierzchni użytkowej ponad 250 m2.
  • Natomiast od roku 2029 obowiązek montażu fotowoltaiki ma objąć wszystkie nowe domy.

Popularyzacji fotowoltaiki ma służyć także warunek, zgodnie z którym w każdej gminie na terenie Unii Europejskiej liczącej ponad 10 tys. mieszkańców powstanie przynajmniej jedna energetyczna wspólnota. Inny postulat Brukseli to wdrażanie przez kraje członkowskie odpowiednich programów, aby fotowoltaika mogła obniżać koszty energii mniej zamożnych odbiorców.

Co więcej, kraje członkowskie zostaną zobowiązane do zapewnienia systemów wsparcia dla inwestorów montujących instalacje fotowoltaiczne. W tym w połączeniu z magazynami energii i pompami ciepła, które zapewnią maksymalnie 10-letni okres zwrotu.

Pytanie - jak poprawić efektywność energetyczną i wprowadzić obowiązkową fotowotaikę w UE?

Realizacji powyższego celu ma służyć wdrożenie praktyk, dzięki którym wszystkie nowe budynki na terenie UE zostaną przygotowane z uwzględnieniem warunku „solar ready”. Bruksela zakłada ponadto skrócenie formalności związanych z przygotowaniem dachowych instalacji fotowoltaicznych maksymalnie do 3 miesięcy.

Elementem unijnej strategii fotowoltaicznej ma być także program European Solar PV Industry Alliance. To właśnie on ma wspierać rozwój lokalnego łańcucha dostaw, aby realizacja zapowiadanych ogromnych inwestycji w PV była możliwa. Z tym związany jest kolejny filar nowej strategii dla fotowoltaiki – zapewnienie wykwalifikowanych pracowników.

KE zakłada, że realizacja nowej strategii będzie wymagać inwestycji, których koszt sięgnie 26 mld euro do roku 2027. W dodatku niezależnie od inwestycji mających wynikać z dotychczasowego unijnego pakietu FiT for 55.

Dzięki wdrożeniu tylko założeń European Solar Rooftops Initiative produkcja energii z dachowej fotowoltaiki na terenie UE ma wzrosnąć już w pierwszym roku o 19 TWh. Oznacza to wzrost o 36 % w stosunku do założeń z pakietu Fit for 55. Natomiast do roku 2025 dachowa fotowoltaika ma wytwarzać dodatkowe 58 TWh, czyli dwa razy więcej, niż wcześniej zakładał Fit for 55.

Pompy ciepła, wodór i biometan

Nowe plany Komisji Europejskiej nie skupiają się tylko na elektroenergetyce. W ciepłownictwie podstawą dekarbonizacji i redukcji zależności od rosyjskiego gazu mają być inwestycje w pompy ciepła. Według zamierzeń Brukseli montaż pomp ciepła na terenie Unii Europejskiej podwoi się.

Dekarbonizacji ciepłownictwa, ale także przemysłu i transportu – i uwolnieniu tych obszarów od rosyjskich surowców energetycznych – ma sprzyjać ponadto produkcja wodoru. Materiał ten wytwarza się przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej. Komisja Europejska chce, aby do roku 2030 na terenie Unii Europejskiej powstawało przynajmniej 10 mln ton czystego wodoru.

Nowy plan Komisji Europejskiej zakłada też rozwój unijnego potencjału, jeśli chodzi o produkcję biometanu – do poziomu 35 mld m3 do roku 2030.

Ile to będzie kosztować nowy plan KE?

Komisja Europejska szacuje, że wdrożenie całego planu REPower EU będzie oznaczać dodatkowe inwestycje warte 210 mld euro do roku 2027. Z drugiej strony odcięcie się od importu tylko rosyjskich surowców energetycznych ma wygenerować oszczędności rzędu 100 mld euro rocznie.

W celu zmobilizowania prywatnych inwestycji, które wpiszą się w plan REPower EU, sektor prywatny już teraz może korzystać z instrumentów pożyczkowych w wysokości do 225 mld euro w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Warunkiem skorzystania z tych pieniędzy jest przygotowanie przez kraje UE Krajowych Planów Odbudowy.

Ponadto Komisja Europejska chce przeznaczyć na inwestycje zgodne z REPower EU granty w łącznej wysokości 20 mld euro. Te pieniądze mają pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które zostały zebrane w ramach mechanizmu stabilizacyjnego (MSR).

To jednak tylko część środków, które Komisja Europejska chce zapewnić inwestorom z rynku OZE. Planuje się wydzielenie dla energetyki odnawialnej kolejnych środków z innych programów, w tym z Funduszu Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Kwoty te liczy się już w dziesiątkach miliardów euro.  

Zatem odpowiadając na pytanie, czy fotowoltaika będzie obowiązkowa odpowiadamy - prawdopodobnie tak. Póki co nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi.

Źródło: Gramwzielone.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.