News

Dzierżawcy gruntów rolnych zapłacą więcej

Monika Byś
2022-01-28
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-07-06
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Dzierżawcy gruntów rolnych zapłacą więcej

GUS podał właśnie średnią krajową cenę skupu pszenicy w II półroczu. To właśnie ta cena ustala wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne. Zmiana jest bardzo duża, ponieważ wynika z niej, że dzierżawcy gruntów rolnych zapłacą więcej w 2022 r. 

  • Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt.
  • Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 106,2. Oznacza to wzrost cen aż o 6,2 %.

Dzierżawa ziemi rolnej

Przede wszystkim czynsz dzierżawny jest przychodem z gospodarowania mieniem, a jego regulowanie należy do obowiązków dzierżawcy gruntu. Czynsz z dzierżawy gruntów rolnych opłacany jest półrocznie z dołu. Wysokość czynszu ustalana jest jako równowartość pieniężną ilość pszenicy określonej w tabeli stawek.

Dzierżawa nieruchomości rolnych cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to niezwykle dogodny sposób użytkowania gruntów, który nie wymaga poniesienia dużych kosztów zakupu ziemi rolnej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości należące do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Grunty te wydzierżawiane są w trybie przetargowym przez rolników indywidualnych. Na podstawie danych zebranych corocznie przez KOWR, określa się średnią cenę skupu pszenicy oraz średni czynsz dzierżawy ziemi rolnej.

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Dzierżawcy gruntów rolnych zapłacą więcej

Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny, według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt.

Dla przypomnienia - średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2021 r. wyniosła 93,04 zł za 1 dt.

GUS podał też inną ważną dla dzierżawców informację: wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w II półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 106,2 (wzrost cen o 6,2 %).

Źródło: GUS

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.