News

MRiT wyjaśnia co z ogródkami ROD w planach ogólnych

Monika Byś
2024-01-12
~1 min
Post zaktualizowany: 2024-01-16
Głosów: 11, średnia ocen: 5
MRiT wyjaśnia co z ogródkami ROD w planach ogólnych

Minister Rozwoju i Technologii, Krzysztof Hetman, informuje, że gminy mają autonomię w decydowaniu o przeznaczeniu terenów, w tym przekształceniu zagospodarowania, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym planów ogólnych. To także dotyczy wyznaczania stref funkcjonalnych obejmujących ogrody działkowe.

W grudniu, na łamach boga OnGeo.pl informowaliśmy, że Polski Związek Działkowców obawia się, że reforma planistyczna zagrozi istnieniu rodzinnych ogródków działkowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii odniosło się do opublikowanej obawy PZD. 

Hetman podkreśla, że gminy posiadają władztwo planistyczne, umożliwiające im podejmowanie decyzji o zagospodarowaniu terenu poprzez akty planowania przestrzennego. Obszary ogrodów działkowych mogą być objęte różnymi strefami, ale kluczowe jest uwzględnienie postulatów organizacji i użytkowników. Zmiany obejmują dodanie funkcji wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną dla obszarów z ogrodami działkowymi.

Hetman tłumaczy, że ograniczanie stref, w których dopuszczalne są ogrody działkowe, służy ochronie istniejącego zagospodarowania. Dodanie ogrodów do różnych stref może prowadzić do nieprawidłowego zagospodarowania, np. powstania fabryki, cmentarza lub kampusu uniwersyteckiego. Projektowane przepisy planów ogólnych mają zawierać strefy funkcjonalne, definiujące przeznaczenia terenu i funkcje zabudowy dla planów miejscowych. Brak ograniczeń co do wielkości stref planistycznych pozwala gminom na wyznaczanie stref obejmujących wyłącznie tereny ogrodów działkowych. Nie ma też nakazu dołączania ich do sąsiednich sposobów zagospodarowania.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.