News

Czy projekt PiS umożliwi dokończenie projektów parasolowych?

Monika Ojczyk
2022-01-25
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 9, średnia ocen: 5
dokończenie projektów parasolowych

Obywatele, którzy do 31 marca br. podpiszą z gminą umowę na montaż lub dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej będą mogli rozliczać się z energii na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że być może poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE umożliwi dokończenie projektów parasolowych na korzystniejszych zasadach. 

  • Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o OZE, który ma umożliwić samorządom dokończenie rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych.
  • Regulacja jest odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez samorządy. Chodzi o zmianę zasad rozliczeń prosumentów wprowadzoną przez ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy OZE.
  • Według szacunków projektodawców na terenie całego kraju planowany jest montaż lub zakup ponad 94 tys. instalacji fotowoltaicznych.
  • Poziom dofinansowania projektów parasolowych wynosi od 60 do 85% kosztów kwalifikowanych.

Projekt nowelizacji ustawy OZE

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Chodzi o umożliwienie dokończenia projektów parasolowych i grantowych samorządom na montaż paneli PV w gospodarstwach domowych.

Nowa regulacja przede wszystkim odpowiedzą na wątpliwości zgłaszane przez samorządy. Według nich zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustawy, może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych. Zarówno rządzący, jak i samorządowcy obawiali się, że osoby zainteresowane projektem postanowią masowo rezygnować ze wsparcia.

Polecamy wpis: Jest porozumienie w sprawie projektów parasolowych

Czy projekt PiS umożliwi dokończenie projektów parasolowych?

PiS zaproponował nową regulację. Przewiduje ona że osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach.

Polecamy wpis: Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Po zmianie prosument będzie jedynie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy. Oświadczenie to jest potwierdzeniem, że prosument zawarł umowę na mikroinstalację z samorządem lub innym uprawnionym podmiotem.

Zdaniem autorów projektowane rozwiązania pozwolą uniknąć problemów z ciągłością realizacji projektów parasolowych. Na terenie całego kraju ma powstać ponad 94 tys. instalacji fotowoltaicznych. Działania te pochodzą ze środków przewidzianych na realizację projektów parasolowych i grantowych. 

O co chodzi w projektach parasolowych?

Projekty parasolowe dotyczą montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy.

Cały ciężar organizacyjny, odpowiedzialność za wdrożenie technologii oraz monitoring programu wsparcia leżą po stronie beneficjenta. Użytkownikiem instalacji mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działalność rolniczą. Odbiorcami ostatecznymi nie mogą być zarówno spółki prawa handlowego jak i jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne udziela Urząd Marszałkowski danego województwa. Po stronie gminy pozostaje:

  • przeprowadzenie rekrutacji mieszkańców,
  • rozpisanie przetargu,
  • wybór generalnego wykonawcy, który ostatecznie zajmie się montażem paneli fotowoltaicznych i instalacji solarnych.

Polecamy wpis: Instalacje fotowoltaiczne pod względem prawnym

Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie. Powinna zatem zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych.

Obywatele gminy zakwalifikowani do programu powinni wnieść wkład własny do jednostki samorządowej. Wysokość wkładu ma wynieść od 15 do 40 % kosztów instalacji netto oraz podatek VAT. Gmina pozostaje właścicielem domowych instalacji fotowoltaicznych przez tzw. okres trwałości, który trwa 5 lat od finalnego zakończenia całej inwestycji. Po tym czasie użytkownicy instalacji mogą wykupić ją od gminy.

Poziom dofinansowania wynosi od 60 do 85% kosztów kwalifikowanych.

Źródło: Samorzad.pap.pl

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.