News

Jak czynniki środowiskowe kształtują życie w gminach? Raport PAN

Monika Byś
2023-11-20
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
jak czynniki środowiskowe kształtują życie w gminach

Z najnowszego raportu „Gmina dobra do życia” wynika, że dostęp do zieleni oraz ład przestrzenny są kluczowymi czynnikami wpływającymi na jakość życia mieszkańców danego obszaru.

 • Raport opracowany przy współpracy z PAN wskazuje, że jednym z głównych czynników, które powodują, że mieszkańcom gmin żyje się lepiej są ład przestrzenny oraz czynniki środowiskowe, w tym dostęp do terenów zielonych. 
 • Debata na okoliczność ogłoszenia wyników plebiscytu skupiła się na konieczności uwzględnienia międzynarodowych trendów związanych z ochroną środowiska w planach samorządów. 
 • Wśród gmin najlepiej ocenianych znalazły się: Warszawa (miasto na prawach powiatu), Osielsko (strefy podmiejskie miast na prawach powiatu), Gogolin (gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz Kleszczów (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców). 

Raport opracowany przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk, zawiera 63 wskaźniki oceniające jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce.

Debata na temat raportu, zorganizowana przez Serwis Samorządowy PAP, skupiła się na roli samorządów lokalnych w kształtowaniu ładu przestrzennego i systemu komunalnego. Według Hanny Marliere, prezesa Green Management Group, samorząd lokalny odgrywa kluczową rolę w tworzeniu terenów zielonych oraz utrzymaniu ładu przestrzennego. Zwrócono uwagę na potrzebę stałych warunków rozwoju i przewidywalności, a także na problematykę kadencyjności władz samorządowych.

Mariusz Marszał, doradca Związku Gmin Wiejskich RP, podkreślił konieczność równowagi między interesami mieszkańców a przemysłu, jednocześnie wskazując na potrzebę stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W debacie pojawiły się także głosy krytyki wobec kadencyjności władz samorządowych, zarówno ze strony Marliere, jak i Marszała.

W kontekście inwestycji i rozwoju społeczno-gospodarczego, prezes Marliere podkreśliła konieczność ciągłości i kierunkowości działań, jednocześnie krytykując długotrwałe procedury wydawania decyzji administracyjnych. Z kolei Marszał argumentował, że decyzje środowiskowe są oparte na uzgodnieniach i podkreślił znaczenie zapewnienia stabilności finansowej dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Debata podkreśliła konieczność uwzględnienia międzynarodowych trendów związanych z ochroną środowiska w planach samorządów oraz postawiła pytanie o długofalową strategię, zgodnie z którą gminy powinny planować swoje działania, aby zintegrować środowisko przyrodnicze z funkcjami samorządu na dłuższy okres czasu.

Wyniki rankingu Gmina dobra do życia:

Nagrodzone gminy to:

Miasta na prawach powiatu

 • Warszawa,
 • Kraków,
 • Zielona Góra,
 • Wrocław,
 • Sopot.

Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu

 • Osielsko,
 • Podkowa Leśna,
 • Izabelin,
 • Dobra (Szczecińska),
 • Kobierzyce,
 • Stalowa Wola,
 • Lubliniec,
 • Kołobrzeg,
 • Lubin,
 • Nowy Tomyśl.

Gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców

 • Gogolin,
 • Kostrzyn nad Odrą,
 • Władysławowo,
 • Miasteczko Śląskie,
 • Kalety.

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców

 • Kleszczów,
 • Dziwnów,
 • Lubin,
 • Jerzmanowa,
 • Ustronie Morskie.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.