News

Co czeka rynek deweloperski?

Monika Byś
2023-01-18
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
co czeka rynek deweloperski

Eksperci prognozują, co czeka rynek deweloperski w kolejnych latach. Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), Skanska Residential Development Poland oraz firma 4CF przygotowały raport „Fundamenty przyszłości” prezentujący główne kierunki rozwoju rynku deweloperskiego w Polsce w perspektywie najbliższych pięciu lat.

  • Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego opracowano raport, w którym zostały przedstawione trzy średnioterminowe scenariusze. Pod scenariuszami kryją się wizje zmian w branży deweloperskiej w perspektywie do 2027 roku.
  • Dzięki scenariuszom opracowanym w raporcie można założyć m.in., że w 2027 r. swoją kontynuację będzie miał postęp w zakresie technologii budowlanych oraz, że wzrośnie znaczenie automatyki mieszkaniowej. 
  • Eksperci zaznaczyli również, że mniej prawdopodobna jest głęboka zmiana polityki mieszkaniowej w Polsce.

Raport Fundamenty przyszłości jest źródłem wiedzy foresightowej pomocnej w planowaniu strategicznym przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych w polskich miastach w perspektywie lat 2022–2027. 

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego opracowano raport, w którym zostały przedstawione trzy średnioterminowe scenariusze: „doraźność”, „droga naprzód” oraz „dyscyplina”. Pod tymi hasłami kryją się wizje zmian w branży deweloperskiej w perspektywie do 2027 roku.

W pierwszym scenariuszu pojawiają się ogólne obserwacje odnoszące się do najbliższych lat całej branży m.in. pod kątem ekologii, zmieniających się regulacji prawnych oraz postaw społecznych. Kolejny wskazuje, że na znaczeniu zyska budownictwo efektywne energetycznie, a kwestie środowiskowe nabiorą nowej rangi w obliczu rosnących cen energii i oddziałujących na miasta efektów zmian klimatycznych. Natomiast ostatni zakłada, że zmniejszanie skutków klęsk żywiołowych, niedoborów wody oraz ograniczanie zmian klimatu to pilne potrzeby, a społeczne oczekiwania dotyczące reform znacząco wzrosną pod wpływem katastrof środowiskowych. Raport wskazuje też szereg dylematów istotnych w kontekście rozwoju polskich miast oraz roli deweloperów w procesach zmian.

Co czeka rynek deweloperski?

Dzięki scenariuszom opracowanym w raporcie można założyć, że:

  1. W 2027 r. swoją kontynuację będzie miał postęp w zakresie technologii budowlanych;
  2. Wzrośnie znaczenie automatyki mieszkaniowej;
  3. Będą rozwijać się eksperymentalne projekty brownfield, czyli nadanie nowych funkcji dawnej infrastrukturze przemysłowej;
  4. Szansą na rozwój komercyjnego budownictwa mieszkaniowego powinno być zwiększenie dostępności działek za cenę wyższej jakości zabudowy i gospodarowania przestrzenią, a także motywowany ekonomią dialog pomiędzy stronami procesów inwestycyjnych.

Mniej prawdopodobne są:

  1. Znaczące innowacje w sektorze budowlanym, 
  2. Szeroko zakrojone programy rewitalizacji lub transformacji zdegradowanych przestrzeni miejskich;
  3. Głęboka zmiana polityki mieszkaniowej w Polsce.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.