Analiza inwestycji

Zwiększ precyzję projektu z danymi do Autocad QGIS ArcGIS

Monika Byś
2023-12-11
~4 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
autocad qgis arcgis

Osoby zajmujące się analizą i projektowaniem terenu pod inwestycje oraz architekci dokonujący adaptacji budynków do warunków działki, muszą polegać na kompleksowych danych przestrzennych. Wszystko po to, aby w pełni zrozumieć i uwzględnić wszelkie formalno-prawne i przestrzenne aspekty planowanej inwestycji. Dlatego fundamentem do osiągnięcia wyższego stopnia precyzji i efektywności w procesie tworzenia jest zebranie jednolitej bazy danych przestrzennych, harmonizującej informacje z wielu źródeł. Mamy na to rozwiązanie. Zwiększ precyzję projektu z danymi do Autocad, QGIS, ArcGIS. Kompleksowe dane znajdziesz w OnGeo.pl.

 • Opracowana paczka danych CAD/GIS, skierowana głównie do geodetów, architektów i projektantów sieci uzbrojenia terenu, zawiera nieprzetworzone dane źródłowe w formatach obsługiwanych przez oprogramowania do analizy danych przestrzennych, takie jak Autocad, QGIS ArcGIS.
 • Koszt GeoPaczki z danymi źródłowymi GIS/CAD w OnGeo.pl wynosi 50 % kwoty Raportu o Terenie

Rola danych przestrzennych

W procesie analizy inwestycji, architekci muszą zdobyć pełną perspektywę na planowane przedsięwzięcie. Działając na pograniczu estetyki i funkcjonalności, potrzebują danych, które pozwalają wskazać ograniczenia formalno-prawne, zagrożenia i uciążliwości przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru krajobrazowego i wizualnego inwestycji. Zadanie to nie jest łatwe, ponieważ wymaga zgromadzenia i przetworzenia wielu informacji terenowych dotyczących małych fragmentów przestrzeni.

Dane udostępnione na ogólnopolskich geoportalach nie pozwalają pobrać mniejszych obszarów w formie wektorowej, co bardzo utrudnia prace. Pomięcie kluczowych zapisów i wspomnianych ograniczeń spowoduje, że projekt będzie nadawał się do wyrzucenia.

Dlatego zespół OnGeo.pl, specjalizujący się w gromadzeniu i przetwarzaniu danych przestrzennych, podjął się opracowania paczki danych CAD/GIS, która w założeniu ma służyć specjalistom z branży projektowej i budowlanej, jako podstawa do opracowania własnych projektów i analiz. 

Przykładowa Paczka danych GIS - pobierz

Zwiększ precyzję projektu z danymi do Autocad QGIS ArcGIS

Dane przestrzenne stanowią nieocenione narzędzie do analizy wpływu równych czynników na wartość nieruchomości, takich jak infrastruktura, dostępność transportu publicznego czy warunki środowiskowe. Przeprowadzane analizy wspierają podejmowanie decyzji związanych z zakupem, sprzedażą lub inwestycjami w nieruchomości. 

Wykorzystanie danych GIS i CAD pozwala na skuteczne diagnozowanie wad fizycznych, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalnoprawnych poprzez prezentację danych przestrzennych i ich wizualizację na mapie. Takie działania umożliwiają podejmowanie bardziej trafionych decyzji inwestycyjnych. 

OnGeo.pl dostarcza profesjonalistom z branży projektowej GeoPaczkę surowych informacji terenowych. Ta specjalnie opracowana paczka danych CAD/GIS, skierowana głównie do geodetów, architektów i projektantów sieci uzbrojenia terenu, zawiera nieprzetworzone dane źródłowe w formatach obsługiwanych przez oprogramowania do analizy danych przestrzennych, takie jak Autocad, QGIS ArcGIS.

Zwiększ precyzję projektu z danymi do Autocad QGIS ArcGIS w OnGeo.pl
Zwiększ precyzję projektu z danymi do Autocad QGIS ArcGIS w OnGeo.pl

Co otrzymasz w ramach tematu Dane źródłowe GIS/CAD?

Wybierając temat "Dane źródłowe GIS/CAD" w Raporcie o terenie otrzymasz dane wektorowe i rastrowe dla wybranych przez Ciebie tematów w skompresowanym folderze:

 • Bazę zbiorczą danych w trzech różnych formatach (szczegółowe zestawienie dostępnych danych znajdziesz w artykule: Dane CAD/GIS dla Twoich projektów)
  • *.DWG i *.DXF (otwiera się w programach cadowskich, np. AutoCAD),
  • GeoPackage (*.gpkg - otwiera się w programach gisowskich np. QGIS).
 • Grafiki w formacie PNG. Folder zawiera rastry w skali 1:1000, w tym:
  • mapę bazową OnGeo.pl z położeniem nieruchomości,
  • ortofotomapę,
  • mapę uzbrojenia terenu,
  • mapę z konturami klasyfikacyjnymi i użytkami gruntowymi,
  • skan miejscowego planu zagospodarowania terenu (jeśli działka znajduje się na terenie objętym mpzp),
  • wizualizację NMT w postaci cieniowania.
 • Grafiki w formacie TIF. Folder zawiera rastry w skali 1:1000 w tym:
  • numeryczny model terenu NMT,
  • mapę pokrycia terenu NMPT,
  • ekspozycję terenu,
  • mapę z żyznością gleb,
  • raster z nasłonecznieniem terenu,
  • mapę obszarów zagrożonych stagnacją wody,
  • zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i 2,5.

Obejrzyj film instruktażowy, jak pobrać Raport o terenie:

Dlaczego potrzebujemy danych przestrzennych w wektorze?

Jaskrawym przykładem na zaniechanie obowiązku braku kompleksowej analizy nieruchomości przed przygotowaniem projektu jest wyrok NSA z 17 października 2023 r. (sygn. akt II OSK 90/21). 

Powódka wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję organu, który odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego z powodu niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wskazała, że architekt, który przygotował projekt, posiadał odpowiednie uprawnienia zawodowe, więc w założeniu działał zgodnie ze sztuką. Sąd w Warszawie nie przyznał racji skarżącej, uznając, że nie spełnia norm miejscowego planu. Architekt najprawdopodobniej nie uwzględnił wszystkich ograniczeń dla działki i stąd wyniknął problem. Dla właścicielki działki skończyło się to fatalnie - nie otrzymała zgody na budowę. 

Dane przestrzenne w formie wektorowej są niezastąpionym narzędziem dla architektów i projektantów. Dzięki jednolitej bazie danych w formatach GeoPackage, DWG, DXF, GeoTiff i PNG, zyskują szybki i kompletny zestaw informacji niezbędnych do precyzyjnego projektowania. Korzystanie z takiego narzędzia nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także podnosi jakość i precyzję końcowego projektu. Dlatego warto zdawać sobie sprawę z roli danych przestrzennych i wykorzystać je w pełni, korzystając z nowoczesnych narzędzi dostępnych na rynku.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.