Porady OnGeo

Jak zoptymalizować projekt z użyciem danych CAD dla architektów?

Monika Byś
2023-09-08
~4 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
dane cad dla architektów

W erze cyfrowej transformacji, architekci stoją przed wyjątkową szansą na znaczącą poprawę efektywności swoich projektów. Kluczem do sukcesu jest umiejętne wykorzystanie danych przestrzennych CAD. Baza danych zawierająca mnogość informacji terenowych na temat wybranego obszaru, stanowi fundament nowoczesnego projektowania, otwierając przed architektami drzwi zoptymalizowanego procesu tworzenia i zarządzania projektami. Problem niestety polega na tym, że jak dotąd nie istniała baza, która gromadziłaby takie dane z różnych źródeł i to w formacie umożliwiającym ich odtworzenie w specjalistycznych programach typu CAD. To się jednak zmieniło, bo OnGeo.pl udostępnił własny zasób w formie nieprzetworzonych danych źródłowych CAD/GIS.

 • Dane źródłowe CAD/GIS to dane nieprzetworzone w formatach obsługiwanych przez specjalistyczne oprogramowanie typu CAD oraz GIS.
 • Surowe dane przestrzenne CAD/GIS mogą znacznie przyspieszyć pracę związane z analizą terenu i planowaniem przestrzeni działki. 
 • OnGeo.pl dostarcza dokładne dane terenowe, m.in. granice działek ewidencyjnych, wektorowy obrys budynków, dane o planach miejscowych i drogach. Dane te przewożone są już w odpowiedniej skali. 

Zalety korzystania z danych CAD, w szczególności formatów DWG i DXF, są wielopłaszczyznowe i obejmują aspekty od tworzenia dokładnych rysunków po automatyzację procesów projektowych. Dane CAD dla architektów pozwalają na tworzenie rysunków i projektów z niezrównaną precyzją.

Architekci mogą kontrolować każdy szczegół i to na każdym etapie projektowania obiektów, eliminując ryzyko błędów wynikających z niejasnych lub nieczytelnych rysunków. Architekt, który posiada surowe dane przestrzenne ma możliwość zwizualizować własny projekt na kilku płaszczyznach jednocześnie. Oznacza to, że może w tym samym czasie sprawdzać dane z ewidencji gruntów, planów miejscowych, uzbrojenie i ukształtowanie terenu, co pozwoli mu podjąć decyzję w sprawie przyszłego zagospodarowania a także szybko zareagować w sytuacji zmian narzuconych przez zleceniodawców. Dzięki temu znacząco zwiększa wydajność pracy, a to z kolei przekłada się na oszczędności dla klientów i inwestorów.

Jak zoptymalizować projekt z użyciem danych CAD dla architektów?

Wprowadzenie innowacyjnej bazy danych wektorowych w formacie CAD staje się punktem zwrotnym w całym procesie projektowania. Niestety jak dotąd ani instytucje publiczne, ani prywatni przedsiębiorcy nie zebrali surowych danych przestrzennych z wielu źródeł w jedną, uniwersalną bazę danych. W odpowiedzi na apel specjalistów z branży projektowej, zespół OnGeo.pl udostępnił własny zasób, opracowany w ramach usługi Raportu o terenie.

Paczka danych CAD i GIS dla architektów
Paczka danych CAD i GIS dla architektów 

Dlaczego warto przyjrzeć się OnGeo.pl?

Dla architektów, którzy dążą do zoptymalizowania swoich projektów, odpowiedź jest prosta: dzięki OnGeo.pl oszczędzicie czas, który wcześniej pochłaniała obróbka danych.

Tradycyjnie, przy projektowaniu architektonicznym, niezbędne informacje były dostępne jako rastry lub ogólnodostępne dane wektorowe obejmujące duże obszary, np. całe gminy lub w najlepszym wypadku pojedyncze miejscowości. A to za mało! Wymagało to dodatkowego czasu i wysiłku na przycinanie, skalowanie i selekcję danych, co wydłużało proces projektowania i generowało koszty. Jednak OnGeo.pl zmienia tę rzeczywistość.

Teraz możecie skupić się na projektowaniu, a nie na poszukiwaniu i przetwarzaniu informacji. Bez względu na to, czy pracujecie nad małym domem czy dużym projektem miejskim, OnGeo.pl dostarcza dokładnie te dane, które potrzebujecie, w odpowiedniej skali. OnGeo.pl skupia się na dostarczeniu danych do wybranej działki i jej najbliższego otoczenia, dostosowując się do Waszych indywidualnych potrzeb.

Co otrzymasz w ramach tematu Dane źródłowe GIS/CAD?

Wybierając temat "Dane źródłowe GIS/CAD" w Raporcie o terenie otrzymasz dane wektorowe i rastrowe dla wybranych tematów z dostępnej listy. 

Po wygenerowaniu danych z Raportu o działce otrzymasz następujące dane w skompresowanym folderze:

 • Bazę zbiorczą danych w trzech różnych formatach (szczegółowe zestawienie dostępnych danych znajdziesz w artykule: Dane CAD/GIS dla Twoich projektów)
  • *.DWG i *.DXF (otwiera się w programach cadowskich, np. AutoCAD),
  • GeoPackage (*.gpkg - otwiera się w programach gisowskich np. QGIS).
 • Grafiki w formacie PNG. Folder zawiera rastry w skali 1:1000, w tym:
  • mapę bazową OnGeo.pl z położeniem nieruchomości,
  • ortofotomapę,
  • mapę uzbrojenia terenu,
  • mapę z konturami klasyfikacyjnymi i użytkami gruntowymi,
  • skan miejscowego planu zagospodarowania terenu (jeśli działka znajduje się na terenie objętym mpzp),
  • wizualizację NMT w postaci cieniowania.
 • Grafiki w formacie TIF. Folder zawiera rastry w skali 1:1000 w tym:
  • numeryczny model terenu NMT,
  • mapę pokrycia terenu NMPT,
  • ekspozycję terenu,
  • mapę z żyznością gleb,
  • raster z nasłonecznieniem terenu,
  • mapę obszarów zagrożonych stagnacją wody,
  • zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i 2,5.
Dostępne dane w ramach usługi paczka danych źródłowych CAD/GIS, /OnGeo.pl/
Dostępne dane w ramach usługi paczka danych źródłowych CAD/GIS, /OnGeo.pl/

Jak wygenerować dane?

 • Wybierz interesującą Cię działkę lub działki wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznacz tematy, który Cię interesują. Pamiętaj, że tylko wybrane tematy znajdą się w paczce danych CAD/GIS.
 • Przejdź na koniec listy dostępnych tematów i zaznacz “Dane źródłowe CAD/GIS. Jeśli tego nie zaznaczysz, automat wygeneruje wyłącznie Raport o terenie w formacie PDF.
Zaznacz Dane źródłowe CAD/GIS /OnGeo.pl/
Zaznacz Dane źródłowe CAD/GIS /OnGeo.pl/
 • Wybierz “Potwierdź” i podsumuj zamówienie;
 • Zapłać za Raport o terenie logując się na swoje konto lub, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, zarejestruj się na stronie OnGeo.pl. Możesz wybrać dwie formy płatności - on-line lub płatność punktami;
 • Raport o terenie otrzymasz na wskazany adres e-mail. Wygenerujesz go również z własnego konta użytkownika. Paczka z danymi jest gotowa, kiedy uaktywni się pole “Pobierz paczkę”;
Pobierz paczkę z danymi CAD/GIS /OnGeo.pl/
Pobierz paczkę z danymi CAD/GIS /OnGeo.pl/
 • Pobieranie paczki rozpocznie się automatycznie. Otrzymasz zapakowany folder w formacie *.ZIP. Pamiętaj, zanim o jej wypakowaniu przed użyciem.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.