News

40 poprawek Senatu do ustawy o planowaniu przestrzennym

Monika Byś
2023-06-23
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
40 poprawek Senatu do ustawy o planowaniu przestrzennym

W czwartek Senat zgłosił 40 zmian do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy wprowadzają nowe narzędzia w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, np. obligatoryjny plan ogólny dla całej gminy.

  • Senat zgłosił 40 poprawek do noweli ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
  • Zmiany, które zostały zaakceptowane przez Senat, to m.in. uchylenie przepisu dotyczącego możliwości występowania Rady Ministrów do wojewody w sprawie miejscowego planu dla inwestycji strategicznych oraz skrócenie okresu wygaśnięcia warunków zabudowy do 2 lat, z możliwością wydłużenia decyzji na wniosek inwestora.
  • Ustawa przewiduje nowe dokumenty i narzędzia, takie jak obligatoryjny plan ogólny dla całej gminy, zintegrowany plan inwestycyjny oraz Rejestr Urbanistyczny.
  • Ważną poprawką jest wydłużenie czasu na wykonanie planów ogólnych dla każdej gminy do 2028 roku.
  • Ustawa z poprawkami Senatu powróci do Sejmu.

Zaakceptowane zmiany

Senat zaakceptował zmiany, które uchylają przepis, który umożliwiał Radzie Ministrów występowanie do wojewody w sprawie miejscowego planu dotyczącego inwestycji strategicznych. Zatwierdzono również zmiany, które dają samorządom możliwość decydowania o lokalizacji ferm przemysłowych na ich terenie. Senatorowie poparli przepisy, które skracają okres wygaśnięcia warunków zabudowy do 2 lat, ale jednocześnie pozwalają na wydłużenie terminu obowiązywania na wniosek inwestora.

Inna poprawka umożliwia samorządom ustalanie strefy zdegradowanej i strefy rewitalizacji bez przeprowadzania diagnozy terenu objętego strefą. Senatorowie również chcą, aby samorządy mogły dotować do 50% wartości prac konserwatorskich na nieruchomościach zabytkowych w strefie rewitalizacji. Ponadto senatorowie chcą powiązać wysokość podatku od nieruchomości z realizacją miejscowego planu przy zabudowie nieruchomości oraz chcą wydłużyć czas na przygotowanie nowych planów do 2028 roku.

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym

Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie nowych dokumentów i narzędzi w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, takich jak obligatoryjny plan ogólny dla całej gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, który będzie szczególnym rodzajem planu miejscowego. Dodatkowo, wprowadza się Rejestr Urbanistyczny. Nowelizacja oddziela również nowy rozdział w ustawie, który w całości poświęcony jest partycypacji społecznej w procesie planistycznym.

Zgodnie z ustawą, plan ogólny będzie musiał być uchwalony obligatoryjnie dla całej gminy jako akt prawa miejscowego. Gminom zostanie przyznany czas do 1 stycznia 2026 roku na jego opracowanie. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia stanowić będą podstawę do uchwalania planów miejscowych oraz podejmowania decyzji dotyczących warunków zabudowy.

Zintegrowany plan inwestycyjny, który będzie nową formą planu miejscowego, będzie sporządzany na wniosek inwestora i zastąpi tzw. specustawę mieszkaniową. Inwestor będzie miał możliwość zobowiązania się do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji. W dokumencie dokładniej określono przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, między innymi ograniczając analizowany obszar do 200 metrów.

Ustawa przewiduje również uruchomienie darmowego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego online.

Ustawa z poprawkami zaproponowanymi przez Senat powróci teraz do Sejmu.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.