News

Ujemny przyrost naturalny we wszystkich województwach

Monika Byś
2023-05-02
~3 min
Głosów: 24, średnia ocen: 5
ujemny przyrost naturalny

Pod koniec 2022 roku, liczba ludności w Polsce wynosiła 37 766 tys., co oznacza spadek o ponad 141 tys. w porównaniu z końcem 2021 roku. Najwięcej mieszkańców traciły miasta, a spadek liczby ludności odnotowano we wszystkich województwach. GUS odnotował także ujemny przyrost naturalny we wszystkich województwach.

 • GUS informuje, że liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 141 tys. osób w 2022 roku z powodu ruchu naturalnego i migracji, co stanowi stopę ubytku wynoszącą 0,4% 
 • W 2022 roku odnotowano spadek liczby mieszkańców we wszystkich regionach. Największy ubytek liczby ludności od kilku lat odnotowuje się w województwie świętokrzyskim
 • W OnGeo.pl przeprowadziliśmy analizę wybranych statystyk w oparciu o najnowsze dane z NSP 2021.

Według raportu GUS, liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 141 tys. osób w 2022 roku z powodu ruchu naturalnego i migracji, co stanowi stopę ubytku wynoszącą 0,4% (37 osób na 10 tys. ludności). W miastach liczba ludności zmniejszyła się o 134 tys. do 22 490 tys., a na wsi o 7 tys. do 15 276 tys. W 2022 roku stopa ubytku w miastach wyniosła -0,6%, a na wsi -0,05%.

Ujemny przyrost naturalny we wszystkich województwach

W 2021 roku liczba ludności wzrosła tylko w województwie pomorskim, natomiast w 2022 roku odnotowano spadek liczby mieszkańców we wszystkich regionach. Województwo pomorskie, które do niedawna cieszyło się najwyższym przyrostem naturalnym, w 2022 roku odnotowało ujemny przyrost. Podobnie jak w przypadku województwa pomorskiego, również w małopolskim po raz trzeci zanotowano ujemny przyrost. Te województwa charakteryzują się wysoką rodnością i stosunkowo niską umieralnością. Natomiast województwo mazowieckie notuje od lat najwyższe saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz jedno z wyższych natężeniu urodzeń.

W raporcie GUS zwrócono uwagę, że liczba ludności zmniejszyła się we wszystkich województwach, a od kilkunastu lat dotyczy to województw: łódzkiego, opolskiego, lubelskiego, śląskiego i podlaskiego. Do tej grupy dołączyły w 2010 roku świętokrzyskie i zachodniopomorskie, w 2018 roku podkarpackie, a następnie wielkopolskie i małopolskie. Największy ubytek liczby ludności od kilku lat odnotowuje się w województwie świętokrzyskim, gdzie w 2022 roku wyniósł on -0,8%. W tym województwie występuje także najwyższy współczynnik ubytku naturalnego wynoszący -6,5‰ oraz jeden z najwyższych współczynników ujemnego salda migracji na pobyt stały (-1,9‰).

Tereny wiejskie zyskują nowych mieszkańców

W 2022 roku ponad 409,1 tys. osób zmieniło miejsce stałego zamieszkania, przeprowadzając się do innej gminy lub ze wsi do miasta lub odwrotnie (w ramach gminy miejsko-wiejskiej). Jak zauważono, od kilkunastu lat, w wyniku migracji wewnętrznych, tereny wiejskie zyskują nowych mieszkańców - w 2022 roku dodatnie saldo migracji dla wsi wyniosło ponad 53,3 tys. osób.

Zdecydowana większość migrantów przemieszczała się w ramach swojego województwa (316,3 tys.), a tylko co czwarty zmienił województwo zamieszkania.

Źródło: PAP

Statystyki demograficzne analizowanego terenu w OnGeo.pl

W OnGeo.pl przeprowadziliśmy analizę wybranych statystyk w oparciu o najnowsze dane z NSP 2021. Dane przedstawiliśmy w formie tabeli do mapy gęstości zaludnienia w promieniu 5 km od granic Twojej działki. Skupiliśmy się na opracowaniu informacji, które odnoszą się wyłącznie do wybranego przez Ciebie terenu, dlatego są cenną informacją dla każdej osoby, która zamierza diagnozować teren lub działkę np. pod kątem inwestycyjnym. 

Analiza przedstawia wybrane statystyki - ilość mieszkań i budynków oraz średnia liczba mieszkańców w 3 grupach wiekowych - w promieniu 5 km od wybranego terenu. Dzięki danym dowiesz się:

 • Jak zmieniła się liczba osób zamieszkujących dany teren na przestrzeni ostatnich 10 lat - najnowsze dane pochodzą z 2021 roku;
 • Jak zmieniła się średnia liczba osób na 1 km kw. na analizowanym obszarze,
 • Ile wynosi liczba budynków i mieszkań w analizowanym obszarze;
 • Ile wynosi liczba mieszkańców zamieszkujących wybrany teren w 3 grupach wiekowych:
  • 0 - 14 lat
  • 15 - 64 lat
  • 65 lat i więcej
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.