News

Przy elektrowni atomowej powstanie konstrukcja morska do rozładunku

Monika Ojczyk
2023-07-21
~2 min
Głosów: 1, średnia ocen: 5
Przy elektrowni atomowej powstanie konstrukcja morska do rozładunku

W czerwcu 2023 roku Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję w sprawie programu wieloletniego na Pomorzu, który sfinansuje kluczowe inwestycje związane z projektami energetycznymi. W ramach programu powstanie konstrukcja morska do rozładunku (MOLF), nowa linia kolejowa oraz nowa droga krajowa. Łączny budżet przewidziany na te inwestycje wynosi ponad 4,7 mld zł. 

  • Rząd uchwalił program wieloletni w czerwcu 2023 r. na Pomorzu, finansujący kluczowe inwestycje związane z projektami energetycznymi.
  • Inwestycje obejmują nową linię kolejową, nową drogę krajową oraz konstrukcję morską MOLF do rozładunku elementów dla elektrowni jądrowej. Łączny budżet programu wynosi ponad 4,7 mld zł.
  • Konstrukcja MOLF umożliwi transport i rozładunek wielkogabarytowych elementów morskim szlakiem.

Przy elektrowni atomowej powstanie konstrukcja morska do rozładunku

Porozumienie podpisane między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a Urzędem Morskim w Gdyni określa zasady współpracy przy budowie MOLF, która będzie służyła do rozładunku elementów potrzebnych do budowy elektrowni jądrowej. Budowa MOLF jest kluczowa dla terminowej realizacji inwestycji, umożliwiając transport i rozładunek wielkogabarytowych elementów morskim szlakiem.

Urząd Morski w Gdyni będzie odpowiedzialny za pozyskanie niezbędnych zgód i budowę konstrukcji morskiej przy elektrowni jądrowej na Pomorzu zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi i planem realizacji. Inwestycja ta przyczyni się nie tylko do sprawnego funkcjonowania elektrowni, ale także do rozwoju regionu i podniesienia jakości usług transportowych.

Pomorskie gminy zaangażowane w projekty energetyczne otrzymają możliwość uzyskania wsparcia finansowego z rządowego programu wieloletniego, skierowanego na poprawę infrastruktury drogowej oraz usług edukacyjnych i zdrowotnych.

Całość programu będzie uzgadniana przez stronę rządową z pomorskimi samorządami i odpowiedzialnymi inwestorami za poszczególne inwestycje strategiczne.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.