News

Pełne dofinansowanie na poszukiwanie złóż wód termalnych dla samorządów

Monika Byś
2021-11-05
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-20
Głosów: 37, średnia ocen: 5
poszukiwanie złóż wód termalnych

3 stycznia 2022r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi nabór wniosków dla samorządów i ich związków na poszukiwanie złóż wód termalnych. Na ten cel zostanie przeznaczone aż 70 mln zł.

  • Program "Udostępnianie Wód Termalnych" w Polsce dedykowany jest samorządom i ich związkom.
  • Składanie wniosków na drugi nabór rozpocznie się 3 czerwca 2022r. i potrwa do 30 czerwca 2022r.
  • Główna zmiana w naborze tej edycji programu dotyczy wykluczenia możliwości finansowania otworów badawczych głębszych niż 3 500 m.
  • Przedsięwzięcia geotermalne są niestety dość kosztowne, ale stanowią zeroemisyjne źródło ciepła.

Do kogo skierowany jest program dofinansowania?

Program Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce dedykowany jest samorządom i ich związkom. Dofinansowanie dotyczy wsparcia wykonania pierwszego otworu badawczego, który ma służyć do rozpoznawania pod kątem efektywnego wykorzystania złóż wód termalnych na terenie kraju.

W opinii wiceministra klimatu i środowiska - dr Piotra Dziadzio:

Niemal połowa obszaru Polski zawiera potencjał geotermalny i trzeba go uruchomić, rozpoczynając od przeprowadzenia prac poszukiwawczo – rozpoznawczych, czyli wykonania odwiertu badawczego – temu służyć będzie ogłaszany program. Do poszukiwań nadaje się dość szeroki obszar zbadany już wstępnie pod kątem zagospodarowania gorących wód – to Podhale oraz pas ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie – musimy umiejętnie zewidencjonować, a zaraz potem wykorzystać ten potencjał.

Przedsięwzięcia geotermalne są niestety dość kosztowne, ale stanowią zeroemisyjne źródło ciepła.

Poszukiwanie złóż wód termalnych - rusza drugi nabór programu "Udostępnianie Wód Termalnych"

To już drugi nabór w ramach programu "Udostępnianie Wód Termalnych". Składanie wniosków na drugi nabór rozpocznie się 3 czerwca 2022r. i potrwa do 30 czerwca 2022r.

Polska jest krajem bogatym w złoża geotermalne. Mimo to ich potencjał nie jej wykorzystywany
 Polska jest krajem bogatym w złoża geotermalne. Mimo to ich potencjał nie jej wykorzystywany

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało oświadczenie, że drugi nabór zostanie zmieniony z zakresie załączników zamieszczanych we wniosku. Główna zmiana dotyczy jednak wykluczenia możliwości finansowania otworów badawczych głębszych niż 3 500 m.

Samorządy mogą składać wnioski za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWoD), który jest dostępny na stronie NFOŚiGW.

Link do GWoD tutaj

Wiceprezes NFOŚiGW - Dominik Bąk informuje, że :

W uruchamianym naborze wdrożyliśmy dodatkowo możliwość sporządzenia przez ekspertów PIG-PIB wstępnej, bezpłatnej opinii dla samorządowców na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych we wskazanej lokalizacji. Pozwoli to m.in. samorządom podjąć decyzję popartą danymi, czy wnioskować o dofinansowanie do NFOŚiGW, czy też nie wnioskować, a to oznacza niższe ryzyko ponoszenia kosztów na przygotowanie projektu robót geologicznych.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – strategia rozwoju

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii w ciepłownictwie systemowym.

W związku z tym poza programem Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce, który jest dedykowany dla samorządów, rząd proponuje również program priorytetowy Polska Geotermia Plus na który zamierza przeznaczyć 600 mln zł.

W ramach programu przewidziano dwie formy dofinansowania:

  • dotacje – do 40 proc. kosztów kwalifikowanych (do 50 proc. w przypadku przedsięwzięć geotermalnych wykorzystujących technologię ORC),
  • pożyczki – do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Program Polska Geotermia Plus jest realizowany w latach 2019-2025.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.