News

Pierwsza rata podatku od nieruchomości do 15 marca

Monika Byś
2023-03-09
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-06-22
Głosów: 15, średnia ocen: 5
pierwsza rata podatku od nieruchomości do 15 marca

Właściciele domów muszą płacić roczne opłaty za tytuł własności - podatek od nieruchomości. Wiemy już, że w ty roku opłaty są wyższe, chociaż ostateczna ich wysokość zależy od rady gminy. Posiadacze nieruchomości muszą pamiętać, że pierwsza rata podatku od nieruchomości mija już 15 marca.

 • Termin płatności pierwszej raty podatku (lub całej kwoty z góry) przypada już 15 marca 2023 r. 
 • Jeśli jednak kwota podatku nie przekracza 100 zł, to całą należność należy wpłacić w jednym terminie. W takim przypadku podatek od nieruchomości należy w całości zapłacić do 15 marca
 • W Raporcie o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz stawki podatku od nieruchomości dla Twojej gminy.

Pierwsza rata podatku od nieruchomości do 15 marca

Podatek od nieruchomości jest płatny w proporcjonalnych ratach - kolejne płatności należy uiszczać w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli jednak kwota podatku nie przekracza 100 zł, to całą należność należy wpłacić w jednym terminie. W takim przypadku podatek od nieruchomości należy w całości zapłacić do 15 marca.

Podatek od nieruchomości do 15 marca (w części lub całości) można uiścić poprzez przelew bankowy na rachunek podatkowy urzędu gminy. Część urzędów pozwala również na płatność kartą lub gotówką w siedzibie urzędu. Niekiedy zapłata podatku od nieruchomości możliwa jest też u inkasenta, czyli osoby wyznaczonej przez gminę – np. sołtysów czy wójtów.

Sprawdź, ile wynosi podatek od nieruchomości dla Twojej działki

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz stawki podatku od nieruchomości dla Twojej gminy. Ponadto dostaniesz link do źródła na podstawie którego ustalono stawki. Pobierz przykładowy Raport i sprawdź sam. 

Kto i za co płaci podatek od nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają niniejsze nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki (lub ich części), czyli obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, np. dom, garaż, mieszkanie,
 • budowle (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli obiekty które nie są budynkiem, np. obiekty małej architektury (wiaty, drewutnie) oraz urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, np. mosty, lotniska, składowiska odpadów, wiadukty.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2023?

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości 2023 dla budynków i ich części:

 • mieszkalne - 0,61 zł/m2,
 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 28,78 zł/m2
 • zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł/m2,
 • budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi - 5,87 zł/m2,
 • budynki pozostałe - 9,71 zł/m2

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości 2023 dla gruntów:

 • związane z prowadzeniem działalności - 1,16 zł/m2,
 • pod wodami stojącymi lub płynącymi - 5,79 zł/ha,
 • grunty pozostałe - 0,61 zł/m2,
 • obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym - 3,91 zł/m2.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.