News

Mamy to! Od niedzieli obowiązują przepisy reformy planistycznej

Monika Byś
2023-09-25
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
od 24 września obowiązują przepisy reformy planistycznej

W niedzielę 24 września 2023 roku ruszyła największa od lat reforma planowania przestrzennego. Zmian mamy sporo, a najpoważniejszą, która niewątpliwie wpłynie na życie przeciętego Kowalskiego jest ta dotycząca wydawania warunków zabudowy. Od teraz możliwości zabudowy otrzymasz wyłącznie w oparciu o plan ogólny gminy. 

  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 2023 r. wprowadza szereg zmian, które mają na celu usprawnienie procesu planowania przestrzennego i poprawę jakości przestrzeni.
  • Jedną ze zmian jest wprowadzenie planu ogólnego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przeciwieństwie do studium będzie on aktem prawa miejscowego.
  • Po zmianach warunki zabudowy będą wydawane tylko na obszarach wskazanych w planie ogólnym.
  • Plany ogólne dla każdej gminy muszą być sporządzone do 31 grudnia 2025 roku.

 Od niedzieli obowiązują przepisy reformy planistycznej

Mamy sześć kluczowych zmian wprowadzonych w ramach nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwszą z nich jest wprowadzenie planu ogólnego gminy, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy lub miasta. Dodatkowo, pojawił się nowy rozdział dotyczący partycypacji społecznej. To korekty związane z konsultacjami społecznymi. 

Nastąpiły również istotne modyfikacje w udostępnianiu danych planistycznych oraz powiązanych z nimi decyzji. Ustawodawca proponuje też uproszczoną procedurę tworzenia planów miejscowych w szczególnych przypadkach.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat reformy planowania przestrzennego. Wywiad z ekspertem znajdziesz na naszym kanale na platformie YouTube

Kolejnym punktem jest zmiana warunków wydawania decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Dalej, pojawiła się nowa platforma urbanistyczna - rejestr urbanistyczny - który będzie zarządzany przez organy administracji centralnej. Na końcu, mamy zintegrowany plan inwestycyjny, czyli specjalny rodzaj planu miejscowego, który będzie opierał się na współpracy inwestora lub inwestorów z samorządem na podstawie umowy urbanistycznej, która jasno określa zadania dla obu stron.

LINK DO USTAWY TUTAJ

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.