News

Obowiązkowe plany adaptacji dla większych miast od 2027 roku

Monika Byś
2024-03-21
~1 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
plany adaptacji dla większych miast

Projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska zakłada obowiązkowe tworzenie planów adaptacji do zmian klimatu przez miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców. Ma to służyć wspieraniu samorządów w realizacji inwestycji prośrodowiskowych. 

Propozycja przewiduje zmiany w 12 ustawach, w tym m.in. dotyczących samorządu i planowania przestrzennego. Celem zmian jest wsparcie działań prośrodowiskowych na poziomie centralnym i lokalnym, zwłaszcza adaptacji do zmian klimatu i poprawy jakości powietrza.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku opracowania planów adaptacji dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców, zamiast dotychczasowych 100 tys. Miasta już rozpoczęły prace nad tymi dokumentami, a projekt przewiduje ich uchwalenie do 2027 r.

Regulacja proponuje także wydzielenie środków w budżecie obywatelskim na projekty związane z ochroną środowiska miejskiego, m.in. zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i retencji wody. Ponadto ma doprecyzować polityki rozwoju województw pod kątem ochrony klimatu i adaptacji.

Kluczowym elementem polityki przestrzennej będą rekomendacje z miejskich planów adaptacji. Projekt zawiera również „specustawę suszową”, ułatwiającą budowę zbiorników na wodę opadową. Dodatkowe mechanizmy wsparcia mają pomóc w realizacji przedsięwzięć proekologicznych, szczególnie w obszarach z problemami z jakością powietrza.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.