News

Będzie obowiązek sporządzania lokalnych planów urządzeń melioracyjnych

Monika Ojczyk
2024-01-25
~1 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
obowiązek sporządzania lokalnych planów urządzeń melioracyjnych

Wiceminister infrastruktury, Przemysław Koperski, ogłosił plany wprowadzenia przepisów nakładających obowiązek tworzenia lokalnych planów utrzymania urządzeń melioracyjnych. Decyzja ta wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK, która ujawniła niekontrolowaną rozbudowę obszarów wiejskich, prowadzącą do uszkodzeń urządzeń melioracyjnych.

Jest potrzeba utworzenia lokalnych planów urządzeń melioracyjnych

Andrzej Aleksandrowicz z NIK zaznaczył potrzebę skierowania wniosku do Ministra Infrastruktury o obowiązkowe sporządzanie planów przez PGW Wody Polskie. Dodatkowo postulowano umożliwienie starostom korzystania z instrumentów prawnych w celu dostosowania statutów spółek wodnych do obowiązującego prawa oraz rozszerzenie możliwości rozwiązania spółki w przypadku trwałego zaprzestania działalności.

Wiceminister Koperski zapewnił, że podejmie się działań legislacyjnych i dostarczy starostom odpowiednie narzędzia prawne do nadzoru nad spółkami wodnymi. Ministerstwo przewiduje także wprowadzenie lokalnych planów utrzymania urządzeń melioracyjnych.

Wyniki kontroli NIK

Kontrola NIK objęła okres od 2019 do maja 2023 roku, badając 10 spółek wodnych i 10 starostw w 5 województwach. Stwierdzono nieprawidłowości w dwóch spółkach na kwotę 580,5 tys. zł, co stanowiło 17,4% badanej sumy. Ponadto, NIK ujawniła, że 34% zarejestrowanych spółek wodnych nie prowadziło żadnej działalności, co zwalniało właścicieli nieruchomości z obowiązków utrzymania urządzeń infrastrukturalnych.

Wnioski NIK wskazały także na problemy w zarządzaniu spółkami wodnymi, w tym naruszenia przepisów księgowych. Starostwa miały ograniczone możliwości reakcji na trwałe zaprzestanie działalności spółek wodnych, a statuty wielu spółek nie spełniały wymogów prawa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, że od 2017 r. spółki wodne otrzymywały coroczną dotację w wysokości 40 mln zł, rozdzielaną przez wojewodów.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.