News

Będzie nowelizacja przepisów ws. usytuowania budynków

Monika Ojczyk
2023-09-11
~3 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
nowelizacja przepisów ws. usytuowania budynków

8 września 2023 r. opublikowano projekt, który przewiduje zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną ze zmian jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających szersze zastosowanie elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków i doprecyzowanie przepisów związanych z usytuowaniem budynków na działce budowlanej. 

 • W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji przepisów dotyczący zmian w warunkach sytuowania budynków na działkach budowlanych.
 • Nowe przepisy przewidują szereg zmian, które mają na celu ułatwienie i uatrakcyjnienie stosowania drewna w budownictwie.
 • Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Przewiduje się, że będzie to I/II kwartał 2024 r.

Czego dotyczą zmiany?

Nowe przepisy przewidują szereg zmian, które mają na celu ułatwienie i uatrakcyjnienie stosowania drewna w budownictwie. 

 • Każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie kwestii związanych z błędną interpretacją przepisów przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej, które utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany;
 • Dopuszcza się możliwość zbliżenia budynku ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki na której sytuowany jest budynek, w taki sposób by to lokalizacja zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi determinowała konieczność zachowania odległości 4 m. Zgodnie z wprowadzanym przepisem w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości 4 m (lecz nie mniej niż do 3 m), gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki: 
  • ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki,
  • odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki. 
Załącznik do rozporządzenia MRiT. Sposób określania minimalnej odległości ściany budynku do granicy działki budowlanej /legislacja RCL/
Załącznik do rozporządzenia MRiT. Sposób określania minimalnej odległości ściany budynku do granicy działki budowlanej /legislacja RCL/
 • Dopuszcza się przy projektowaniu budynku zastosowanie konstrukcyjnych elementów liniowych (belki, słupy, itp.) wykonanych z drewna klejonego. Przedmiotowe dopuszczenie będzie dotyczyło budynków niskich (N) i średniowysokich (SW). 
 • Dopuszcza się stosowania elementów nośnych wykonanych z drewna, o klasie reakcji na ogień nie niższej od D-s2, d0;

Cel wprowadzonych zmian

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie wykorzystania drewna w budownictwie, co jest zgodne z trendami panującymi w Europie. Drewno to materiał naturalny, trwały i ekologiczny, który ma wiele zalet w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, takimi jak beton czy stal. Drewno jest również łatwe w obróbce i montażu, co pozwala skrócić czas budowy.

Wprowadzenie nowych przepisów jest pozytywnym krokiem w kierunku rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce. Przepisy te powinny przyczynić się do zwiększenia popularności drewna wśród inwestorów i projektantów, a także do poprawy jakości i bezpieczeństwa budynków drewnianych.

W uzasadnieniu podkreślono, że nowe przepisy zostały opracowane w konsultacjach z przedstawicielami branży budowlanej, w tym z Polskim Związkiem Przemysłu Drewnianego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Przewiduje się, że będzie to I/II kwartał 2024 r.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.