News

Nowe rozporządzenie ws. projektu planu ogólnego

Monika Byś
2023-12-27
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
rozporządzenie ws. projektu planu ogólnego

Jeszcze przed świętami, bo 22 grudnia, w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie Ministra rozwoju i technologii dotyczące projektu planu ogólnego gminy, dokumentacji prac planistycznych związanych z tym planem oraz wydawania wypisów i wyrysów. Zobacz, co nowego wprowadza. 

Rozporządzenie szczegółowo definiuje charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto, reguluje sposób:

 1. Obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych;
 2. Tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych, określanego jako "katalog";
 3. Przygotowywania projektu planu ogólnego gminy;
 4. Stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz prezentacji graficznej danych przestrzennych. 
  Dowiedz się więcej: Oznaczenia stosowane w planie ogólnym gminy;
 5. Dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego gminy;
 6. Wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

Rozporządzenie weszło w życie 23 grudnia 2023 roku, z wyjątkiem wybranych przepisów dotyczących obowiązku wykonania planu ogólnego dla wszystkich gmin. Ten wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 r.

Pobierz tekst rozporządzenia ws. planu ogólnego gminy 

O zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku

Zobacz, co zmienia się w planowaniu przestrzennym w Polsce. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy na naszym kanale na platformie YouTube.

Celem reformy planistyczna jest ujednolicenie i uproszczenie systemu planowania przestrzennego w Polsce, a także zwiększenie udziału mieszkańców w procesie planowania przestrzennego oraz umożliwienie szybszego i bardziej efektywnego realizowania inwestycji.

Najważniejsze zmiany w planowanej reformie planistycznej to:

 • Wprowadzenie planu ogólnego gminy.
 • Ujednolicenie katalogu instrumentów planistycznych.
 • Uproszczenie procedury sporządzania planów miejscowych.
 • Wprowadzenie nowych uprawnień dla mieszkańców. Mieszkańcy będą mieli prawo do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planów miejscowych. Będą oni mogli również składać wnioski do planów miejscowych.
 • Wprowadzenie nowych narzędzi planistycznych:
  • Zintegrowany Plan Inwestycyjny, który będzie pozwalał na szybsze i bardziej efektywne realizowanie inwestycji publicznych;
  • Plany miejscowe dla inwestycji celu publicznego, które będą określać zasady zagospodarowania terenu na obszarach przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
  • Plany miejscowe szczegółowe, które będą określać zasady zagospodarowania terenu w sposób bardziej szczegółowy niż plany miejscowe.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.