News

ARMiR przyznał ponad 107 mln zł dotacji za szkodę rolną. Może najwyższy czas z tym skończyć?

Monika Byś
2024-04-05
~3 min
Głosów: 5, średnia ocen: 4.2
107 mln zł dotacji za szkodę rolną

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyznała ponad 107 milionów złotych dotacji w ramach rekompensaty za straty poniesione na skutek suszy rolniczej za rok 2023. Zarejestrowano blisko 133 tys. wniosków o dofinansowanie. Czy przyznawanie z roku na rok coraz większych subwencji za suszę rolniczą ma wciąż swoje uzasadnienie? Z badań analityków OnGeo Agro wynika jasno, że w ujęciu ogólnopolskim zmiany klimatu tylko poprawiają wydajność plonu z roku na rok, a co za tym idzie osiągamy rekordy wydajności z hektara gruntu rolnego. 

Producenci rolni, których gospodarstwa ucierpiały z powodu suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2023 roku, mogli składać wnioski o wsparcie w okresie od 29 lutego do 15 marca 2024 roku, pod warunkiem, że szkody w uprawach rolnych przekroczyły 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej. Do ARMiR trafiło blisko 133 tysiące takich wniosków, a wysokość przyznanych dopłat przekroczyła już 107 mln złotych. 

Rolnicy z roku na rok odnotowują wzrost wydajności plonów. Czy wypłacanie rolnikom tak ogromnych dotacji jest jeszcze uzasadnione?

Wzrost liczby wniosków o subwencje suszowe nie znajduje uzasadnienia, gdyż faktycznie nie ma ani rzeczywistej suszy, ani spadku wydajności plonów. Statystyki produkcji rolnej opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny przeczą teoriom o klęsce suszy, a nawet w najbardziej suchych latach odchylenie od średniej plonów wynosiło maksymalnie 17%. 

W roku 2021, mimo rekordowej wydajności plonów, wypłacono subwencje na kwotę co najmniej 0,5 mld zł, przy tym zaledwie około 20% gospodarstw rolnych było rzekomo poszkodowanych przez suszę. W 2022 roku odnotowano kolejne rekordy w wydajności plonowania, liczba wniosków sięgnęła 230 tys., a w 2023 roku, mimo jeszcze mniejszej suszy, wpłynęło już 133 tys. wniosków. 

Brak uzasadnienia dla tych subwencji wynika raczej z ułatwień w składaniu wniosków oraz wysokiego prawdopodobieństwa uzyskania subwencji, niż faktycznych strat w produkcji rolnej.

Badania wykonane przez portal OnGeo.pl jasno wykazują, że straty w plonach w latach suszowych na glebach najlepszych są minimalne.

Na jakie rekompensaty mogą liczyć rolnicy w ramach rekompensaty za susze rolną?

Osoby korzystające z tego wsparcia mogą liczyć na następujące świadczenia:

  • 1000 złotych na hektar powierzchni upraw, włączając w to wieloletnie użytki zielone, na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP*/ha, w przypadku gdy straty spowodowane suszą, gradem, ulewami, niekorzystnymi skutkami zimy, przymrozkami wiosennymi, powodziami, huraganami, piorunami, osunięciami ziemi lub lawinami przekroczyły 70 proc. plonu;
  • 500 złotych na hektar powierzchni upraw, włączając w to wieloletnie użytki zielone, na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha, w przypadku gdy straty spowodowane suszą, gradem, ulewami, niekorzystnymi skutkami zimy, przymrozkami wiosennymi, powodziami, huraganami, piorunami, osunięciami ziemi lub lawinami wyniosły od 30 do mniej niż 70 proc. plonu;
  • 500 złotych na hektar wieloletnich użytków zielonych, na których straty spowodowane wymienionymi zjawiskami przekroczyły 70 procent plonu, i gdzie obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi poniżej 0,3 DJP/ha;
  • 250 złotych na hektar wieloletnich użytków zielonych, na których straty spowodowane wymienionymi zjawiskami wyniosły od 30 do mniej niż 70 procent plonu, i gdzie obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi poniżej 0,3 DJP/ha.

*DJP, czyli duża jednostka przeliczeniowa inwentarza. Jest to umowna jednostka, według której liczy się liczebność zwierząt hodowlanych w gospodarstwie. Odpowiada jednej krowie o masie 500 kg. 

Źródło: ARMIR, OnGeo AGRO

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.