News

MRiT nie wie jak powinno wygadać prawo budowlane

Monika Ojczyk
2023-06-16
~3 min
Głosów: 5, średnia ocen: 4.8
MRiT nie wie jak powinno wygadać prawo budowlane

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada na uwagi dotyczące projektu przeciwdziałania patodeweloperce. Projekt rozporządzenia oczekuje na nowe zmiany. W trakcie konsultacji trafiło wiele uwag do MRiT, m.in. od Polskiego Związku Firm Deweloperskich, urbanistów i architektów. Ministerstwo planuje uwzględnić niektóre uwagi ale dopiero w przyszłym rozporządzeniu, a nie w obecnym.

  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada na uwagi dotyczące projektu przeciwdziałania patodeweloperce. Projekt rozporządzenia oczekuje na nowe zmiany.
  • W trakcie konsultacji trafiło wiele uwag, m.in. od Polskiego Związku Firm Deweloperskich, urbanistów i architektów.
  • Ministerstwo planuje uwzględnić niektóre uwagi w przyszłym rozporządzeniu, a nie w obecnym.
  • Wśród uwag znalazła się prośba o zmniejszenie odległości od granicy działki dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiany, które będą rozważane w przyszłym rozporządzeniu dotyczą minimalnej odległości między granicą działki a budynkiem zwróconym nierównolegle do niej. Ministerstwo uważa, że zmiany te są “zbyt daleko idące” i nie zgadza się z tymi uwagami. Resort argumentuje, że każde załamanie elewacji traktowane jest jako osobna ściana. Kwestia nierównoległego usytuowania będzie brana pod uwagę przy opracowywaniu nowego rozporządzenia.

Inna uwaga dotyczy miejsca placu zabaw dla dzieci. Zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia, co najmniej 30 proc. powierzchni placu zabaw dla dzieci ma się znajdować na terenie biologicznie czynnym. Przedstawiciele PZFD wnieśli o zmniejszenie terenu biologicznie czynnego na maksymalnie  proc. Swoją opinię argumentowali faktem, że ławek nie montuje się na trawie, a przy małych placach zabaw nie ma możliwości zapewnienia wymaganych 30 proc. Propozycja PZFD również nie została przyjęta. 

PZFD zasugerował również rezygnację z obowiązku tworzenia placu zabaw dla pojedynczych budynków zawierających minimum 21 mieszkań, co również zostało częściowo uwzględnione. Patryk Kozierkiewicz podkreśla, że samo urządzenie placu zabaw jest regulowane przez wiele przepisów, określających minimalny czas nasłonecznienia placu oraz minimalne odległości od miejsc postojowych, wjazdu do hali garażowej, wiaty śmietnikowej i okien budynków.

Mniejsza odległość między budynkami wielorodzinnymi

Polski Związek Firm Deweloperskich zaproponował zmniejszenie odległości od granicy działki dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji nadziemnych, który jest zwrócony w stronę tej granicy i nie ma okien ani drzwi, z 5 metrów do 4 metrów (obecnie wynosi 3 metry). 

PZFD uważa, że nie ma potrzeby odsuwania takiego budynku od granicy działki, jeśli nie posiada on okien, ponieważ odległość ta nie wpływa na komfort mieszkańców. 

Patryk Kozierkiewicz, prawnik z PZFD, podkreśla również konieczność rozszerzenia wyłączeń dotyczących tego przepisu w przypadkach, gdy sąsiednia działka nie jest przeznaczona pod budowę, co zostało częściowo uwzględnione przez ministerstwo. 

Ważną kwestią jest zbyt krótki czas vacatio legis. Proces inwestycyjny trwa około pięciu lat, podczas gdy vacatio legis wynosi sześć miesięcy. To naruszenie praw nabytych i utrudnienie dla inwestorów. PZFD będzie postulować wydłużenie vacatio legis do 18 miesięcy.

 Źródło: rp.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.