News

Miasta wyludniają się na korzyść przedmieść

Monika Byś
2023-03-31
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-04-04
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Miasta wyludniają się na korzyść przedmieść

Eurostat publikuje dane ze spisu ludności i mieszkań Unii Europejskiej z 2021 r. Na mapie wyraźnie widać, że w Polsce, w przeciwieństwie do większości zachodnich krajów UE, obserwujemy zjawisko suburbanizacji, czyli przesiedlenia ludności z centrum miast na obrzeża. Zjawisko widoczne jest, jeśli porównamy dane statystyczne z lat 2011-2021. 

  • Na mapie danych statystycznych opublikowanej na stronie Eurostat, obserwujemy, że w Polsce miasta wyludniają się na korzyść przedmieść. Zmiany widoczne są w większości większych polskich miast, w tym w stolicy - Warszawie
  • Zjawisko zmniejszenia liczby ludności w miastach na rzecz zwiększenia populacji na przedmieściach niesie nazwę suburbanizacji. 
  • W porównaniu ze spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 r. dane wskazują na wzrost liczby ludności na zachodzie i północy UE oraz spadki na wschodzie i południu

Miasta wyludniają się na korzyść przedmieść

Mapa zmian liczby ludności populacji w latach 2011-2021 w krajach UE wskazuje na ogólny trend przesiedlenia do większych miast. W krajach zachodnich, np. w Niemczech, wciąż obserwujemy, że coraz więcej osób wybiera centrum miasta, jako miejsce stałego zamieszkania. Przykładowo w centrum Berlina w jednym w oczek siatki ludności (o powierzchni 1 km kw.) obserwujemy wzrost liczby mieszkańców w ciągu 10 lat o 4994.

Berlin, zmiana liczby mieszkańców od 2011 roku, źródło: ec.europa.eu
Berlin, zmiana liczby mieszkańców od 2011 roku, źródło: ec.europa.eu

Jak to wygląda w Polsce? W Polsce widzimy jednak trend odwrotny, tzw. miasta wyludniają się na korzyść przedmieść. Zmiany widoczne są w większości większych polskich miast, w tym w stolicy - Warszawie. Zjawisko zmniejszenia liczby ludności w miastach na rzecz zwiększenia populacji na przedmieściach niesie nazwę suburbanizacji

Suburbanizacja w Polsce w porównaniu do 2011 roku, źródło: ec.europa.eu
Suburbanizacja w Polsce w porównaniu do 2011 roku, źródło: ec.europa.eu

Kolorem niebieskim i fioletowym widoczne są obszary, gdzie odpływ liczby ludności był największy. Kolor czerwony i bordowy wskazuje tereny, gdzie przybyło najwięcej mieszkańców. 

Przyrosty i ubytki ludności w porównaniu z 2011 rokiem 

W porównaniu ze spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 r. wstępne wyniki z 2021 r. wskazują na wzrost liczby ludności w 16 krajach UE, wśród których największe zmiany miały miejsce:

  • w Luksemburgu (+26 proc.),
  • na Malcie (+24 proc.),
  • w Szwecji (+10 proc.).

 W tym samym czasie liczba ludności spadła w dziewięciu krajach UE, przy czym największe spadki odnotowano w: 

  • Bułgarii (-11%),
  • Chorwacji (-10%),
  • Łotwie (-9%),
  • Litwie (-8%).

W porównaniu ze spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 r. dane wskazują na wzrost liczby ludności na zachodzie i północy UE oraz spadki na wschodzie i południu. Największy wzrost liczby ludności odnotowano w rumuńskim regionie Ilfov (+40%), niemieckim regionie Wartburgkreis (+27%), Luksemburgu (+26%), maltańskim regionie Gozo i Comino oraz francuskim regionie Guyane (po 25%) i Maltę (+24%). Tymczasem największe regionalne spadki liczby ludności w porównaniu z 2011 r. miały miejsce w regionach Bułgarii i Chorwacji (18 regionów odnotowało spadek liczby ludności między -17% a -25%).

Skąd pochodzą dane?

Dane statystyczne dotyczące ludności na mapie przestawione są za pomocą siatki populacji, czyli kwadratów o powierzchni 1 km kw. każdy. Kwadraty pokrywają całe terytorium Unii Europejskiej. Spośród 4,4 mln takich kwadratów, zamieszkałych było tylko 1,8 mln, natomiast pozostałe - 2,6 mln było niezamieszkałych. Tereny niezamieszkałe wskazują m.in. obszary objęte formą ochrony przyrody lub tereny, gdzie występują niekorzystne warunki pod zabudowę mieszkaniową. 

Najwięcej terenów niezamieszkałych miały Hiszpania i Szwecja (odpowiednio 426 tys. i 362 tys.). Całkowita populacja UE mierzona na siatce populacji referencyjnym spisu powszechnego 2021 wynosiła 443,2 mln mieszkańców. Te informacje pochodzą z siatek populacji opartych na spisie ludności i mieszkań z 2021 r., opublikowanym przez Eurostat. 

Mapę populacji w Unii Europejskiej znajdziesz w linku: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained

Źródło: ec.europa.eu

Sprawdź, ile osób zamieszkuje Twoją najbliższą okolicę

Sprawdź, ile osób aktualnie zamieszkuje Twoją najbliższą okolice. Sprawdzisz również gęstość zaludnienia i średnią liczba przypadająca na km² w promieniu do 5 km. Najnowsze dane statystyczne dotyczące demografii pochodzą z roku 2021. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.