News

Metropolia Krakowska 2030. Kraków i 14 sąsiednich gmin tworzą wspólną strategię rozwoju.

Monika Byś
2021-12-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-03
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Metropolia Krakowska 2030

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przyjęło wspólną strategię rozwoju dla 15 gmin na najbliższe 10 lat. Strategia nosi nazwę "Metropolia Krakowska 2030" i została przyjęta we wtorek 14 grudnia 2021 r. na drodze uchwały. Dokument wyznacza siedem dziedzin współpracy dla jej sygnatariuszy i jej głównym celem jest działanie w walce ze zmianami klimatycznymi.

 • "Metropolia Krakowska 2030" jest pionierskim dokumentem na skale kraju na rzecz zrównoważonego rozwoju na najbliższą dekadę.
 • Podział strategii na siedem dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach.
 • Wśród wyzwań dokument wymienia: osiągnięcie neutralności klimatycznej, stawienie czoła procesowi transformacji cyfrowej i energetycznej, zapewnienie odpowiedzi na postępujące procesy demograficzne i migracyjne i odpowiedzialny wzrost gospodarczy obszaru sprzyjający włączeniu społecznemu.

„Metropolia Krakowska 2030”

Strategia rozwoju Krakowa i okolicy jest pionierskim dokumentem na skale kraju na rzecz zrównoważonego rozwoju na najbliższą dekadę.

Według sygnatariuszy podział strategii na siedem dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach. Wśród nich priorytetowe są wyzwania związane z postępującym kryzysem klimatycznym, w tym aktywna działalność na rzecz poprawy jakości powietrza. Dziedziny strategii to:

 1. Inteligentne zarządzanie - współpraca z otoczeniem oraz budowanie wizerunku, partycypacja społeczna, e-administracja i otwarte dane oraz urząd jako miejsce pracy;
 2. Środowisko i przestrzeń - planowanie przestrzenne, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, adaptacja do zmian klimatu, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, oraz błękitno-zielona infrastruktura;
 3. Mobilność - system zarządzania transportem, współpraca międzysektorowa, integracja systemów transportowych, wysokiej jakości, ekologiczna i nowoczesna infrastruktura mobilności;
 4. Gospodarka - promocja gospodarcza, innowacyjność firm, badania i rozwój, zarządzanie terenami inwestycyjnymi, specjalizacje lokalne oraz współpraca z uniwersytetami;
 5. Kultura czasu wolnego - oferta czasu wolnego (kultura, sport i rekreacja), oferta turystyczna oraz infrastruktura czasu wolnego;
 6. Edukacja - opieka przedszkolna, infrastruktura i jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz kształcenie techniczne i branżowe;
 7. Usługi społeczne - opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, opieka nad dziećmi do lat 3, włączenie społeczne, opieka zdrowotna, polityka migracyjna, rewitalizacja oraz mieszkalnictwo.

Polecamy wpis: Kraków uruchamia wsparcie do fotowoltaiki. Magistrat chce zdążyć przed likwidacją systemu opustów

Wśród wyzwań dokument wymienia:

 • osiągnięcie neutralności klimatycznej,
 • stawienie czoła procesowi transformacji cyfrowej i energetycznej,
 • zapewnienie odpowiedzi na postępujące procesy demograficzne i migracyjne
 • odpowiedzialny wzrost gospodarczy obszaru sprzyjający włączeniu społecznemu.

„Metropolia Krakowska 2030”, a potrzeba zmian

Jak czytamy w opisie strategii:

Głęboko wierzymy, że wielostronna i wielosektorowa współpraca na rzecz rozwoju Metropolii Krakowskiej jest nam niezwykle potrzebna.

Chcemy zbudować obszar metropolitalny, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku oraz bogaty kapitałem swoich mieszkańców. Dostrzegamy, iż rozwój Metropolii Krakowskiej jest naszą wspólną szansą, a powodzenie wdrożenia jej wizji rozwoju zależy od zaangażowania nas wszystkich.

Jerzy Muzyk, wiceprezydent Krakowa i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ocenił, że przyjęty przez ten podmiot dokument określa strategię aktywnego działania w istniejących warunkach prawnych.

Zdajemy sobie sprawę, że wyzwania stojące przed metropoliami nie będą czekać na odpowiednie przepisy i musimy zorganizować się oddolnie dla dobra i zrównoważonego rozwoju całego obszaru.

Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów, wiceprezes zarządu SMK zauważyła, że to, jak ważna jest współpraca Krakowa i sąsiednich gmin, pokazały doświadczenia wspólnej walki o poprawę jakości powietrza.

Dlatego postanowiliśmy opracować wspólną Strategię Metropolia Krakowska 2030, która wyznacza cele współpracy między gminami na kolejne 10 lat. Liczymy na to, że strategia usprawni współpracę oraz pozwoli nam skutecznie ubiegać się o środki z funduszy europejskich i krajowych.

Strategię można zobaczyć -> tutaj

Źródło: metropoliakrakowska.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.