News

Maszty telekomunikacyjne wpływają na ceny nieruchomości?

Monika Byś
2024-02-29
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
Maszty telekomunikacyjne wpływają na ceny nieruchomości

Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadzili badanie, którego celem jest sprawdzenie, czy istnieje związek między lokalizacją stacji bazowych (BTS) a cenami nieruchomości w ich otoczeniu. Okazuje się, że zdecydowanie nie ma. Nie znaleziono dowodów na istnienie takiej korelacji.

Dostęp do szybkiego Internetu, i co za tym idzie do infrastruktury telekomunikacyjnej, jest niezbędny zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Nierzadko zdarza się, że granice między tymi sferami zacierają się, zwłaszcza gdy pracujemy zdalnie. Rozwój cyfrowej rzeczywistości wymaga jednak wielu inwestycji, które wciąż budzą obawy części społeczeństwa. Jedną z nich jest powszechne przekonanie o negatywnym wpływie budowy stacji bazowych na ceny nieruchomości w ich sąsiedztwie

Naukowcy z UEK w Krakowie postanowili to sprawdzić. Badanie korelacji pomiędzy cenami nieruchomości, a lokalizacją masztów telekomunikacyjnych przeprowadzono już po raz drugi. Ubiegłoroczne badania dały jednak ten sam efekt. W 2023 roku badania przeprowadzono na ośmiu gminach rozlokowanych w całej Polsce.

Czy maszty telekomunikacyjne wpływają na ceny nieruchomości?

mówi dr hab. Michał Głuszak, współautor badania i zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii UEK

W toku badań empirycznych nie znaleźliśmy takich dowodów. Wyniki wskazują na brak istotnego statystycznie związku między odległością od stacji bazowych a cenami nieruchomości mieszkaniowych.

Badacze przeanalizowali dane transakcyjne z okresu od stycznia 2018 roku do końca grudnia 2023 roku. Wzięli pod uwagę m.in. zmiany cen w czasie, popyt i podaż nieruchomości oraz parametry powierzchni. Analiza obejmowała prawie 10 tysięcy gruntów, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych. Wyniki najnowszego badania potwierdzają brak wpływu infrastruktury technologii bezprzewodowej (GSM, LTE, UMTS, 5G) na ceny nieruchomości.

Takie informacje mogą uspokoić mieszkańców zaniepokojonych budową stacji bazowych w ich sąsiedztwie oraz stanowić istotne źródło wiedzy dla osób zajmujących się wyceną nieruchomości.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.