Mapa hałasu – jakie są dopuszczalne poziomy hałasu ?

Mapa hałasu – jakie są dopuszczalne poziomy hałasu ?
Mapa hałasu – jakie są dopuszczalne poziomy hałasu ?
4 (80%) 8 votes

Hałas stanowi jeden z większych problemów ochrony środowiska. Obowiązujące prawo oraz potrzeby związane z ochroną środowiska w zakresie hałasu zobowiązuje do wykonywania map hałasu w celu ochrony obywateli przed skutkami wysokich natężeń szkodliwych dźwięków. Mapa hałasu jest dokumentem w postaci mapy obrazującej klimat akustyczny danego terenu.

Mapa hałasu – regulacje prawne

Mapa hałasu wykonywana jest w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku  oraz zaimplementowane zapisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku dla:
-aglomeracji mających powyżej 100 000 mieszkańców,
-głównych dróg, przez które rocznie przejeżdżają powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie,
-głównych linii kolejowych, po których rocznie przejeżdża powyżej 30 000 pociągów,
-głównych portów lotniczych, na których odbywa się powyżej 50 000 operacji rocznie.

Mapa hałasu jest narzędziem wspomagającym realizację zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Stworzona jest w celu identyfikacji i charakterystyki głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Ponadto mapa hałasu pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Sprawdź tereny objęte hałasem w Geoportalu OnGeo.pl

Dzięki funkcjonalności serwisu OnGeo.pl w szybki sposób uzyskasz informacje o natężeniu hałasu dla dowolnego obszaru, działki lub adresu w Polsce. W kilku prostych krokach znajdziesz lokalizację, która Cię interesuje, a następnie wskażesz obszar, dla którego zostanie wykonana analiza. Stosowną informację otrzymasz w postaci Raportu o terenie, który zostanie wygenerowany do pliku w formacie *pdf.

Jak sprawdzić poziom hałasu w dowolnej miejscowości lub na swojej działce?

W serwisie Ongeo.pl posiadamy dane o hałasie dla każdego miejsca w Polsce. W kilka minut sprawdzisz poziom natężenia hałasu na swojej działce ściągając dla niej Raport o Terenie Ongeo.pl. Dzięki temu dowiesz się czy w Twojej okolicy jest wysoki poziom hałasu. Zobaczysz jak rozkłada się natężenie hałasu na działce, co pomoże w projektowaniu układu pomieszczeń. Rozważając zakup nieruchomości w Geoportalu OnGeo.pl sprawdzisz jakie jest natężenie poziomów hałasu zlokalizowanych niedaleko dróg. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

 


Przy sporządzaniu map akustycznych, hałas w środowisku można określić przy pomocy dwóch wskaźników, gdzie:
• Ldwn – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku
• Ln – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku.

W kontekście wyceny nieruchomości mapa hałasu daje dobre rozeznanie poziomu hałasu występującego w otoczeniu wycenianej nieruchomości na podstawie odczytania wskaźników i porównaniu ich z wartościami dopuszczalnymi. Dlatego w Raportach OnGeo.pl możemy wyszukać parametry oddziaływania hałasu w interesującej nas działce. Poziom hałasu, który występuje w otoczeniu nieruchomości jest cechą wpływającą na wartość rynkową, a w procesie wyceny może być uwzględniany przez rzeczoznawców.

Hałas i jego źródła

Hałas jest jedną z bardziej dokuczliwych uciążliwości spotykaną zarówno w miejscu pracy jak i wypoczynku. Stanowią go dźwięki o częstotliwości od 16Hz do 16 000 Hz. Jest to każdy niepożądany lub szkodliwy dźwięk powodowany przez działalność człowieka taki jak hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, samolotowy i pochodzący z działalności przemysłowej.

Dopuszczalne poziomy hałasu – działania zapobiegawcze

Dopuszczalny poziom hałasu zależy od funkcji terenu określony w planie zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczalne poziomy hałasu są ustalane w zależności od faktycznego sposobu zagospodarowania terenu. Ustawa wyróżnia sześć rodzajów terenów na których poziom hałasu powinien być inny. Rodzaje te są następujące:
– tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową;
– tereny przeznaczone pod szpitale i domy opieki społecznej;
– tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży;
– tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe;
– tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
– tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo usługowe.
Poza przeznaczeniem terenu, dopuszczalne poziomy hałasu powinny uwzględniać rodzaj obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu. Kolejnym czynnikiem jest czas odniesienia – poziomy hałasu są inne w zależności od okresu (momentu doby).

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie  elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

rys. 1
rys. 1 Dopuszczalne poziomy hałasu

Przeciwdziałanie wzrostowi poziomu szkodliwych dźwięków jest procesem długoterminowym i pracochłonnym. Aby środowisko było wolne od szkodliwych dźwięków należy realizować programy  na poziomie europejskim, ogólnopolskim  czy samorządowym. Ponadto stosowanie zrównoważonej polityki planowania i zagospodarowania przestrzennego, czy polityki społecznej uświadamia o problemie jakim jest zanieczyszczenie hałasem.

Blog OnGeo.pl źródło wiedzy o nieruchomościach

Zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na Blogu OnGeo.pl, znajdziesz tam wiele informacji dotyczących źródeł informacji o terenie, porad i analiz dotyczących nieruchomości, środowiska, zagospodarowania i wiele innych, poniżej przykładowe wpisy, które mogę Cię zainteresować:

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH – SPRAWDŹ CO ZAWIERA RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

OZNACZENIA STOSOWANE W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

JAK ODROLNIĆ DZIAŁKĘ? PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁKI ROLNEJ NA BUDOWLANĄ

 


Related Posts

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?5 (100%) 5 votes Pozwolenia na budowę w Geoportalu OnGeo.pl  Interesuje Cię jakie są planowane inwestycje w wybranym obszarze, np. w miejscu gdzie planujesz budowę domu lub chciałbyś świadczyć usługi swojej firmy? Być może potrzebujesz  […]

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną3.7 (74.4%) 25 votes Inwestycje budowlane, zarówno deweloperskie jak i prywatne, wiążą się przede wszystkim z zakupem działki. Jednakże grunty przeznaczone pod zabudowę mają wyraźnie wyższą cenę niż tereny rolne. Jednym ze sposobów tańszego pozyskania terenu pod budowę […]1 thought on “Mapa hałasu – jakie są dopuszczalne poziomy hałasu ?”

  • Naprawdę dobrze napisane. Wielu autorom wydaje się, że posiadają rzetelną wiedzę na ten temat, ale z przykrością stwierdzam, że tak nie jest. Stąd też moje pozytywne zaskoczenie. Chyba powinienem podziękować za Twoje działania . Niewątpliwie będę rekomendował to miejsce i częściej wpadał by zobaczyć nowe rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


%d bloggers like this: