News

Rusza mały spis rolny dla rolników

Monika Byś
2023-06-01
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
mały spis rolny dla rolników

W okresie od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku odbędą się istotne badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych na terenie całego kraju. Udział w badaniu jest obowiązkowy.

  • Badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych odbędzie się od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Dane z badania będą wykorzystywane przez organy rządowe, samorządowe, naukowców i rolników.
  • Badanie obejmuje zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych oraz badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.
  • Celem badań jest uzyskanie rzetelnych danych dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny sytuacji w rolnictwie.
  • Udział w badaniu jest obowiązkowy dla wylosowanych gospodarstw rolnych.
  • Infolinia Statystyczna GUS (numer telefonu: 22 279 99 99) udziela szczegółowych informacji na temat badania.
  • Dane przekazane w badaniu są objęte tajemnicą statystyczną i będą bezpieczne.

Jak przekonuje Główny Urząd Statystyczny badania te mają duże znaczenie dla polskiego rolnictwa. W pierwszych dwóch tygodniach dane będą można przekazać przez internet, a później tylko poprzez rozmowę z ankieterem. 

Tzw. mały spis rolny składa się z dwóch ogólnopolskich badań: 

  • zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych (formularz R-SGR),
  • badania pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Celem obu badań jest uzyskanie rzetelnych danych, które będą używane do analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz do oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Dane te będą wykorzystywane przez organy rządowe i samorządowe, naukowców oraz rolników samych, którzy mogą je brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Wyniki badania stanowią również ważne źródło informacji do ustalenia środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i krajowego budżetu na wsparcie polskiego rolnictwa - tak wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny.

Każde wylosowane gospodarstwo rolne jest zobowiązane do udziału w badaniu

Instrukcje dotyczące badania ankietowego GUS wysłał do rolników pocztą. GUS zapewnia, że do każdego z wylosowanych gospodarstw wysłano tradycyjnym listem pismo od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W pismach zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące badań, takie jak login do formularza online (działającego od 1 do 16 czerwca), procedura badania (online/ankieterzy) oraz sposób weryfikacji tożsamości ankietera statystycznego.

Urząd Statystyczny zachęca do przekazania wymaganych informacji za pośrednictwem formularza online, co jest najwygodniejszą opcją. Wystarczy skorzystać z loginu z listu od prezesa GUS i można samodzielnie wypełnić swoje zobowiązanie o dowolnej porze.

Jednak formularz online będzie dostępny tylko do 16 czerwca. Po tej dacie (od 19 czerwca do 14 sierpnia) jedyną możliwością będzie rozmowa z ankieterem - osobiście lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje na temat "małego spisu rolnego" można uzyskać na Infolinii Statystycznej GUS, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Pod tym samym numerem można również potwierdzić tożsamość ankietera.

Infolinia jest czynna od 1 czerwca do 11 sierpnia br., w godzinach od 8:00 do 20:00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).

GUS zapewnia, że wszystkie przekazane w spisie dane będą bezpieczne.

zapewnia GUS

Gromadzone informacje są objęte całkowitą ochroną dzięki stosowanym przez statystykę publiczną narzędziom i procedurom bezpieczeństwa. Dane przekazane przez rolników będą traktowane jako tajemnica statystyczna. Publikowane wyniki badania będą zawierać jedynie zestawienia zbiorcze, a nie indywidualne odpowiedzi ankietowanych. Odpowiednie środki zabezpieczające zostaną podjęte w celu ochrony prywatności i poufności tych informacji.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.