News

Mała elektrownia wiatrowa bez pozwolenia

Monika Byś
2023-07-17
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 4.9
Mała elektrownia wiatrowa bez pozwolenia

Nadchodzą zmiany w prawie energetycznym, które mają na celu ułatwienie rozwoju energii odnawialnej. Projekt ustawy przygotowany przez resort rozwoju zakłada zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę domowych turbin wiatrowych i systemów off-grid.

  • Małe elektrownie wiatrowe o wysokości 3-12 metrów i mocy do 50 kW nie będą wymagały pozwolenia na budowę.
  • W przypadku tych inwestycji odległość od granicy działki nie może być mniejsza niż całkowita wysokość elektrowni wiatrowej.
  • Nowe instalacje będą wymagały zgłoszenia robót budowlanych.

Mała elektrownia wiatrowa bez pozwolenia

Małe elektrownie wiatrowe o wysokości 3-12 metrów i mocy do 50 kW nie będą wymagały pozwolenia na budowę. Nowe instalacje będą wymagały jedynie zgłoszenia. W przypadku tych inwestycji odległość od granicy działki nie może być mniejsza niż całkowita wysokość elektrowni wiatrowej.

Zmiana definicji mikroinstalacji 

Przegłosowana w piątek nowelizacja ustawy o OZE zmienia również definicję mikroinstalacji. Zmiana ta ma ułatwić pozyskiwanie dofinansowania dla OZE.

Instalacje fotowoltaiczne do 150 kW również nie będą wymagać pozwolenia na budowę. Obecnie zwolnienie z pozwolenia na budowę dotyczy systemów OZE o mocy nieprzekraczającej 50 kWp.

Zgodnie z nowym prawem, inwestycje tego rodzaju będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego na etapie zgłoszenia. Natomiast na etapie rozpoczęcia prac budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego oraz obecność kierownika budowy. Ponadto, instalacje domowych turbin wiatrowych będą podlegać obowiązkowej inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu prac budowlanych.

Źródło: globenergia.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.