News

Lista dostępnych kąpielisk w sezonie letnim 2023

Monika Byś
2023-06-19
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Lista dostępnych kąpielisk w sezonie letnim 2023

Przedsiębiorstwo Wody Polskie informują, że wyznaczono blisko 700 kąpielisk na terenie Polski na sezon letni 2023. 

  • W sezonie letnim 2023 zostanie udostępnionych prawie 700 kąpielisk w Polsce, a ich wyznaczenie jest odpowiedzialnością Wód Polskich we współpracy z samorządem terytorialnym.
  • Kąpieliska są bezpiecznymi miejscami rekreacji wodnej dla rodzin, zapewniającymi nadzór ratownika wodnego i kontrolę jakości wody.
  • Sezon letni trwa od 1 czerwca do 30 września.
  • System informacyjny prezentuje szczegółowe informacje o kąpieliskach, w tym wykaz uchwał wyznaczających kąpieliska, aktualne informacje o jakości wody i infrastrukturze oraz przepisy i zagrożenia związane z zakwitami sinic.
  • Oprócz wyznaczonych kąpielisk, istnieje możliwość tworzenia miejsc okazjonalnych do kąpieli, które mogą funkcjonować przez maksymalnie 30 dni w roku.

Wody Polskie są odpowiedzialne za proces wyznaczania tych kąpielisk i dają swoje opinie na temat planowanych miejsc do kąpieli na terenie danej gminy lub w polskich obszarach przybrzeżnych do niej przylegających. Ostateczną decyzję o wyznaczeniu kąpielisk podejmują przedstawiciele samorządu terytorialnego, czuli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Listę kąpielisk znajdziesz na stronie: https://sk.gis.gov.pl

Na stronie internetowej portalu dostępne są również informacje dotyczące aktualnych przepisów, harmonogramu organizacji kąpielisk oraz opracowania dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic. 

Kąpieliska, które otrzymują pozytywną opinię, mogą działać w sezonie letnim, czyli od 1 czerwca do 30 września. Terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk mogą się jednak różnić, zgodnie z informacją podaną przez Wody Polskie.

W komunikacie Wód Polskich podkreślono, że wyznaczone obszary do pływania, obecność ratowników oraz regularna kontrola jakości wody sprawiają, że kąpieliska są bezpiecznymi miejscami, gdzie całe rodziny mogą odpoczywać i korzystać z rekreacji wodnej.

Zgodnie z prawem wodnym istnieje również możliwość tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które są zdefiniowane jako wydzielone i oznakowane fragmenty wód powierzchniowych, które nie są formalnie uznane za kąpieliska (gdy nie ma uzasadnienia do ich utworzenia). Takie miejsca mogą działać przez maksymalnie 30 kolejnych dni w ciągu roku kalendarzowego.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.