News

Budownictwo w I kwartale 2023 r.

Monika Byś
2023-06-13
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Budownictwo w I kwartale 2023 r.

GUS opublikował raport: Budownictwo w I kwartale 2023 r. Zgodnie z nim w I kwartale br., w zestawieniu z analogicznym okresem 2022 roku, odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.

  • W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. oddano do użytkowania 55,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5,3 mln m2 oraz liczbie izb równej 220,1 tys.
  • W porównaniu z poprzednim rokiem, liczba mieszkań wzrosła o 0,7 tys. (1,3%), a powierzchnia użytkowa i liczba izb zmniejszyły się odpowiednio o 86,3 tys. m2 (1,6%) i 1,9 tys. (0,9%).
  • Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,3 m2, podczas gdy w 1. kwartale 2022 r. wynosiła 98,1 m2.
  • Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych to 131,6 m2, a w budynkach wielorodzinnych - 52,1 m2.
  • Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w województwach mazowieckim (20,3%), wielkopolskim (10,9%) i małopolskim (10,4%).

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku oddano do użytkowania 55,4 tysiąca mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5,3 miliona metrów kwadratowych i 220,1 tysiąca izb. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba mieszkań wzrosła o 0,7 tysiąca (1,3%), natomiast powierzchnia użytkowa mieszkań zmniejszyła się o 86,3 tysiąca metrów kwadratowych (1,6%), a liczba izb o 1,9 tysiąca (0,9%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,3 metra kwadratowego (w pierwszym kwartale 2022 roku wynosiła 98,1 metra kwadratowego). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wynosiła 131,6 metra kwadratowego, natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52,1 metra kwadratowego. 

Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 140,9 metra kwadratowego powierzchni, a mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 61,9 metra kwadratowego. Natomiast mieszkania zaliczane do pozostałych form budownictwa (czyli spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) - 50,8 metra kwadratowego.

Gdzie powstało najwięcej mieszkań?

W analizie poszczególnych województw, najwięcej nowych mieszkań zostało wybudowanych w woj. mazowieckim (20,3% ogólnokrajowej wartości), wielkopolskim (10,9%) i małopolskim (10,4%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony jako liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 mieszkańców, wyniósł 1,5 dla Polski. Najwyższe wartości tego wskaźnika odnotowano w województwach mazowieckim (2,0), podlaskim (1,9) i pomorskim (1,8), natomiast najniższe w opolskim (0,8) i śląskim (1,0).

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 55,4% wszystkich nowo oddanych mieszkań, podczas gdy inwestorzy indywidualni 42,6%. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego, natomiast mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 1,2 punktu procentowego.

Źródło: GUS

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.