News

Będzie linia kolejowa Warszawa – Lwów – Kijów

Monika Byś
2023-02-08
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-03-08
Głosów: 21, średnia ocen: 4.8
linia kolejowa Warszawa – Lwów – Kijów

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK)  i Koleje Ukraińskie (Ukrzaliznyca), podpisały porozumienie o współpracy podczas Railway Direction Days w Warszawie. Porozumienie wskazuje potrzebę powstania linii Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa – Lwów – Kijów o zakładanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h.

  • Dokument zakłada m.in. przygotowanie studium wykonalności dla planowanej linii kolejowej między Polską a Ukrainą. 
  • Porozumienie wskazuje potrzebę powstania linii KDP na trasie Warszawa – Lwów – Kijów, o zakładanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h. 

Jednym z najważniejszych celów współpracy między sygnalistami jest rozwój nowych połączeń transgranicznych w europejskim rozstawie torów 1435 mm, w szczególności budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP). Dokument zakłada m.in. przygotowanie studium wykonalności dla planowanej linii kolejowej między Polską a Ukrainą. 

Porozumienie wskazuje potrzebę powstania linii KDP na trasie Warszawa – Lwów – Kijów (przedłużenie „szprychy” nr 5 CPK do Lwowa, a docelowo do Kijowa), o zakładanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h. 

Linia KDP na trasie Warszawa – Lwów – Kijów, źródło: CPK
Linia KDP na trasie Warszawa – Lwów – Kijów, źródło: CPK

Umowa zakłada stworzenie grupy roboczej, która poprzez m.in. warsztaty, wspólne badania, wymianę dokumentacji i doświadczeń ma zrealizować cele podpisanego porozumienia.

Spółka CPK i Koleje Ukraińskie partnerzy będą razem szukali możliwości pozyskania środków finansowych z UE na planowane linie. W ramach współpracy wdrażane mają być standardy unijne w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym automatyki i telekomunikacji. W przyszłości strony porozumienia mają również wspólnie opracować model zarządzania wybudowanymi liniami.

Źródło: CPK

Sprawdź zagrożenia naturalne dla Twojej działki 

Sprawdź, czy działka, którą już posiadasz lub którą zamierzasz kupić, znajduje się na terenie zagrożonym powodzią, osuwaniem mas ziemnych lub podtopieniem. Dowiedz się, czy w okolicy znajdują się miejsca, urządzenia lub obiekty generujące nadmierny hałas lub zanieczyszczenia powietrza. Tych i innych informacji o działce dostarczy Ci Raport o Terenie OnGeo.pl

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.