News

O co chodzi ustawie „lex knebel”?

Monika Byś
2023-08-21
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
lex knebel

W ostatnim czasie sporo mówi się o tzw. lex knebel. Nowelizacja tejże ustawy ma znacząco ograniczyć udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących potężnych i wpływających negatywnie na środowisko inwestycji. Sprawdzamy, o co dokładnie tam chodzi i co ograniczy ustawa.

  • Lex Knebel, ma na celu ustanowienie pewnych inwestycji jako "strategicznych". Oznacza to, że ​​będą one praktycznie poza kontrolą i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska oraz protestów społecznych. 
  • Zmiana może dotyczyć różnych rodzajów inwestycji, takich jak budowa dróg, linii kolejowych, lotnisk, elektrowni czy kopalni, i będzie realizowana bez konsultacji z samorządem i wbrew planom zagospodarowania przestrzennego gmin
  • Ustawa jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.
  • Ustawa stanowi ciche zagrożenie, które może objawić się bez wielkiego rozgłosu, gdyż obywatele będą ograniczeni w wyrażaniu swojego sprzeciwu.

Lex Knebel, czyli ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, ma na celu ustanowienie pewnych inwestycji jako "strategicznych", co oznacza, że ​​będą one praktycznie poza kontrolą i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska oraz protestów społecznych. 

Lex knebel. Czego dotyczy?

Ta zmiana może dotyczyć różnych rodzajów inwestycji, takich jak budowa dróg, linii kolejowych, lotnisk, elektrowni czy kopalni, i będzie realizowana bez konsultacji z samorządem i wbrew planom zagospodarowania przestrzennego gmin. To wskazuje na tendencję do ograniczania kontroli społecznej.

Jednakże, warto zaznaczyć, że taka ustawa jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Organizacje pozarządowe, takie jak Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ClientEarth, WWF czy Fundacja dla Biebrzy, alarmują, że Polska, przyjmując te przepisy, łamie unijne dyrektywy dotyczące ochrony środowiska. Co więcej, wprowadzenie lex knebel może spowodować negatywne konsekwencje dla obszarów Natura 2000.

Wprowadzenie tej nowelizacji ułatwi prowadzenie dużych inwestycji w Polsce, ale jednocześnie zostaną zniesione liczne wymogi prawne, co może wpłynąć negatywnie na mniejsze grupy społeczne, które nie będą miały możliwości wyrażania sprzeciwu wobec niepożądanych inwestycji. Mimo że opinia publiczna może się dowiedzieć o takich przypadkach, to przekonywana będzie argumentami ekonomicznymi czy obronnościowymi, co może prowadzić do obojętności wobec takich działań. W związku z tym, ustawa ta stanowi ciche zagrożenie, które może objawić się bez wielkiego rozgłosu, gdyż obywatele będą ograniczeni w wyrażaniu swojego sprzeciwu.

Źródło: bezprawnik.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.