News

Ruszają kontrole dodatku węglowego

Monika Ojczyk
2022-11-02
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-12-13
Głosów: 7, średnia ocen: 5
kontrole dodatku węglowego

Samorządy zapowiadają kontrole dodatku węglowego. Mają one na celu sprawdzenie, czy osoby, które zadeklarowały piec węglowy jako główne źródło ogrzewania, faktycznie palą w nim węglem. Dowiedz się kogo dotyczą kontrole i jakie grożą konsekwencje.

  • Polacy, którym przysługuje prawo do dodatku węglowego mogą składać wnioski do 30 listopada 2022.
  • Samorządy będą musiały sprawdzać czy w naszych domach palimy węglem, jeśli złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy.
  • Do drzwi naszego domu będzie mógł zapukać np. pracownik socjalny albo strażnik miejski. Kontroli podlegać będą nie tylko osoby, które złożyły wniosek o dodatek węglowy, ale również te, które wnioskowały o dodatek na pellet, drewno, olej opałowy czy gaz LPG.
  • Resort Ministerstwa Klimatu i Środowiska przypomina, że za poświadczenie nieprawdy i próbę wyłudzenia 3 tys. dodatku węglowego grozi wnioskodawcy od pół roku do 8 lat więzienia.

Kontrole dodatku węglowego

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje ono gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel, a piec węglowy został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Polacy, którzy spełniają te warunki mogą składać wnioski o dodatek węglowy do 30 listopada 2022.

Na razie samorządy przyjmują i sprawdzają wnioski o dodatek węglowy z dokumentami, ale przyjdzie też etap, że będą musiały ruszyć w teren i rozpocząć kontrole. Do takich działań zobowiązuje znowelizowana ustawa o dodatku węglowym. Rząd pierwotnie zapewniał, że wnioski o dodatek węglowy nie będą weryfikowane. Dzisiaj wiemy, że tak nie będzie.

Teraz już wiadomo, że samorządy będą musiały sprawdzać czy w naszych domach palimy węglem, jeśli złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy.

Kontrole dodatku węglowego - zapisy w poradniku dla samorządów

Resort Ministerstwa Klimatu i Środowiska na podstawie znowelizowanej ustawy opracował specjalny poradnik dla samorządów, dotyczący wypłaty dodatku węglowego. Wynika z niego, że gminy są zobowiązane do starannej weryfikacji składanych wniosków o dodatek węglowy oraz danych w nich zawartych.

Dodatkowo art. 2 ust. 15b-15e daje organom rozpatrującym wnioski o wypłatę dodatku węglowego, możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Kto powinien obawiać się kontroli domu?

Nieprecyzyjne przepisy w pierwszej wersji ustawy o dodatku węglowym, powodowały, że wielu właścicieli domów decydowało się na zmianę deklaracji CEEB. To właśnie oni w pierwszej kolejności powinni obawiać się kontroli. Urzędnicy mogą chcieć sprawdzić czy faktycznie palimy w piecu węglem, a nie np. drewnem. Ponadto gmina sprawdzi gospodarstwa, gdzie składano więcej jak jeden wniosek dla jednego adresu. W tym przypadku gmina zweryfikuje, czy kilku rodzinom zamieszkującym pod jednym dachem należy się kilka dodatków węglowych.

Czy można nie zgodzić się na kontrolę źródła ciepła?

Na kontrolę źródła ciepła można się nie zgodzić. Jednak niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Warto wiedzieć, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku organ może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i zażądać przedstawienia dodatkowych informacji np. deklaracji podatkowych, umowy najmu lub użyczenia mieszkania czy lokalu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

Kto będzie przeprowadzał kontrole dodatku węglowego?

Do drzwi naszego domu będzie mógł zapukać np. pracownik socjalny albo strażnik miejski. Trzeba dodać, że kontroli podlegać będą nie tylko osoby, które złożyły wniosek o dodatek węglowy, ale również te, które wnioskowały o dodatek na pellet, drewno, olej opałowy czy gaz LPG.

Kontrole dodatku węglowego - co grozi za próbę wyłudzenia 3 tys. zł?

Oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne z prawdą, gmina musi zawiadomić organy ścigania oraz odmówić wypłaty dodatku węglowego.

Resort Ministerstwa Klimatu i Środowiska przypomina, że za poświadczenie nieprawdy i próbę wyłudzenia 3 tys. dodatku węglowego grozi wnioskodawcy od pół roku do 8 lat więzienia.

Urzędnikom gminnym również grożą kary. W ustawie czytamy, że "zaniechanie przez organ obowiązku weryfikacji informacji zawartych we wniosku, pomimo posiadania wiedzy o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia przez wnioskodawcę, jest obarczone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych."

Planujesz zakup działki? Zdiagnozuj ją przed zakupem!

Skorzystaj z usługi Raport o terenie, dostępnej w portalu OnGeo.pl. Raport możesz wygenerować dla dowolnego miejsca (działki/terenu) w Polsce. Usługa dostępna jest on-line, dla każdego. Cena raportu wynosi od kilkunastu do kilkuset złotych - w zależności od wybranego zakresu raportu i powierzchni terenu. Raport zostanie przygotowany w kilka minut od zamówienia. 

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Źródło: muratorplus.pl

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.