News

Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym

Monika Byś
2023-03-31
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje zmiany w partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Część zmian dotyczy czasu i formy konsultacji społecznych. Od 2026 roku każda gmina będzie musiała posiadać strategię rozwoju, która przekładać się będzie na konkretne uregulowania w planie ogólnym.

  • “Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjęty przez rząd na początku marca, przewiduje istotne zmiany w zakresie partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego” - mówi wiceminister resortu rozwoju Uściński
  • Czas konsultacji społecznych w sprawie planowania przestrzennego został wydłużony. 
  • W projekcie wprowadzono też możliwość wywieszenia ogłoszenia w widocznym miejscu na terenie objętym projektem aktu oraz obowiązek gminy powiadamiania o konsultacjach społecznych na swojej stronie internetowej.

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjęty przez rząd na początku marca, przewiduje istotne zmiany w zakresie partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego - podkreśla Piotr Uściński, wiceminister rozwoju. 

W odpowiedzi na interpelację poselską, wiceminister wyjaśnił szczegółowo rozwiązania dotyczące partycypacji społecznej w projekcie nowej ustawy. Projekty aktów planowania będą nadal musiały być poddane konsultacjom społecznym, ale w nowych przepisach rozszerzono katalog możliwych form przeprowadzania konsultacji oraz określono szczegółowe zasady ich organizacji. 

Czas samych konsultacji został wydłużony, co jest ważne z punktu widzenia interesariuszy. W projekcie wprowadzono też możliwość wywieszenia ogłoszenia w widocznym miejscu na terenie objętym projektem aktu oraz obowiązek gminy powiadamiania o konsultacjach społecznych na swojej stronie internetowej. Zmieniono także katalog technik, za pomocą których można przeprowadzać konsultacje społeczne, określając minimalny zakres form, z których należy skorzystać. Dodano też nowe formy, takie jak działania umożliwiające bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie projektu na terenie objętym tym projektem oraz formy konsultacji polegające na zbieraniu opinii o projekcie poprzez ankiety lub geoankiety.

Plan ogólny gminy 

Przypominamy, że projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne dla gmin - plan ogólny

Plan ogólny pozwoli określić strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy poprzez wydzielenie stref planistycznych, granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy, oraz zasady lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. Od 2026 roku każda gmina będzie musiała posiadać strategię rozwoju, która zawierać będzie kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym, a ustalenia planu ogólnego będą podstawą do uchwalania  oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Źródło: PAP

Sprawdź obszar uzupełnienia zabudowy w Geoportalu Na Mapie

Sprawdź czy po planowanych zmianach na skutek reformy planistycznej w 2023 r. Twoja działka wciąż będzie budowlana. Mapa działek budowlanych dostępna w Geoportalu Krajowym Na Mapie podpowie Ci czy po nowelizacji twoja inwestycja budowlana ma szansę na powodzenie. 

W Geoportalu Krajowym Na Mapie możesz zobaczyć gdzie znajdują się wyznaczone już obszary uzupełnienia zabudowy. 

Warstwa terenów budowlanych jest wynikiem analizy wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy. Są to tereny, wyznaczane w planowanym dokumencie pn.: "Plan ogólny gminy". Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczają tereny, co do których ma zostać ograniczone wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak więc poza tymi obszarami nie będzie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Uwaga! Samorządy mogą jeszcze zmienić obszary dla swojego terytorium. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.