News

Będą kary za brak informacji o złożach w planie zagospodarowania przestrzennego?

Monika Byś
2022-05-25
~2 min
Głosów: 37, średnia ocen: 5
kary za brak informacji o złożach

Zgodnie z projektem nowelizacji prawa geologicznego i górniczego gminy będą musiały płacić kary za brak informacji o złożach w planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokość kary wynosi 30 tys. zł, a w przypadku złóż o znaczeniu strategicznym - 120 tys. zł. Związek Powiatów Polskich (ZPP) wnosi o zmianę tych przepisów.

  • ZPP negatywnie ocenił przepisy dotyczące karania gmin za brak wprowadzenia, w wyznaczonym terminie, do planu zagospodarowania przestrzennego informacji o złożach.
  • Zgodnie z nowelizacją prawa geologicznego i górniczego za niedopełnienie tego obowiązku kara ma wynosić 30 tys. zł, a w przypadku złóż o znaczeniu strategicznym – 120 tys. zł.
  • Zdaniem ZPP, autorzy projektu zakładają również zbyt krótki termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

Kary za brak informacji o złożach w planie zagospodarowania przestrzennego

W ramach konsultacji nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, ZPP negatywnie ocenił przepisy dotyczące karania gmin za brak wprowadzenia, w wyznaczonym terminie, do planu zagospodarowania przestrzennego informacji o złożach. Za niedopełnienie tego obowiązku kara ma wynosić 30 tys. zł, a w przypadku złóż o znaczeniu strategicznym – 120 tys. zł.

czytamy w opinii do projektu

Proponowane wysokości kar są niewspółmierne do skali przewinień. Projektowane przepisy nie przewidują widełek ani miarkowania kar, lecz jedynie zakładają sztywne, bardzo wysokie kary.

ZPP ma więcej uwag do projektu zmiany w prawie geologicznym i górniczym

Powiaty negatywnie oceniają również projekt przesunięcia właściwości w zakresie wiercenia oraz robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi ze starostów na marszałków województw. Zdaniem samorządowców:

Zdanie samorządowców z ZPP

Zadania te powinni wykonywać starostowie jako organy znajdujące się możliwie jak najbliżej obywateli, a równocześnie działające w takiej skali i z doświadczeniem, które umożliwiają ich efektywną realizację.

Samorządowcy z ZPP podkreślają, że zainteresowani marszałkowie również nie oceniają pozytywnie tej zmiany. Urzędy marszałkowskie nie mają wystarczającej obsady etatów do prowadzenia dodatkowych spraw. 

Ponadto ZPP uważa, że dokonywanie uzgodnienia z właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie sposobu prowadzenia ruchu zakładu oraz sposobu likwidacji zakładu, to rozwiązania ponadwymiarowe. 

ZPP zauważa również, że zaproponowany projekt w dalszym ciągu nie rozwiązuje problemu skutecznego egzekwowania obowiązku składania przez inwestorów kompletnej dokumentacji. Zdaniem ZPP, projekt powinien przewidywać konsekwencje, jakie poniesie inwestor w przypadku, gdy organ wezwie go do:

  • przekazania innej dokumentacji geologicznej,
  • poprawy lub uzupełnienia dokumentów,

a inwestor nie dopełni tego obowiązku. Według ZPP, w ustawie powinny być przewidziane instrumenty, które zapobiegną postępowaniu egzekucyjnemu. 

Zdaniem ZPP, autorzy projektu zakładają również zbyt krótki termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

czytamy w opinii do projektu

Projektodawcy uważają, że projekt przewiduje wiele bardzo korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Jednak także w interesie przedsiębiorców jest to, aby administracja publiczna była odpowiednio przygotowania do stosowania przepisów po nowelizacji.

Prawo geologiczne i górnicze określa m.in. zasady i warunki podejmowania prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż. Ustawa określa także zasady ochrony wód podziemnych i środowiska oraz sposoby wykonywania nadzoru i kontroli.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.