News

Europa XVIII wieku na mapach katastralnych

Monika Byś
2023-01-25
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-02-14
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Europa XVIII wieku na mapach katastralnych

Dowiedz się, jak wyglądała Europa XVIII wieku na mapach katastralnych. Na stronie maps.arcanum.com sprawdzisz online, jak przebiegały granice państw i miejscowości w czasach zaborów. 

  • Stare mapy katastralne sprawdzisz online na maps.arcanum.com. Dla obszaru Polski dostępne są trzy mapy.
  • Archiwalne mapy katastralne to mapy, służące do rejestrowania i określania granic oraz własności terenów. Były tworzone przez władze państwowe lub regionalne w celu zarządzania ziemią i podatkami.

Archiwalne mapy katastralne to mapy, służące do rejestrowania i określania granic oraz własności terenów. Były tworzone przez władze państwowe lub regionalne w celu zarządzania ziemią i podatkami. Archiwalne mapy katastralne zazwyczaj zawierają informacje o granicach państw, miastach, wsiach, drogach, polach, rzekach, budynkach oraz informacje dotyczące własności ziemi, takie jak imiona właścicieli i wielkości działek. Są również ważnym źródłem informacji historycznych i geograficznych, a obecnie służą do badań naukowych i genealogicznych. 

Kraków na archiwalnej mapie katastralnej Galicji, źródło: maps.arcanum.com
Kraków na archiwalnej mapie katastralnej Galicji, źródło: maps.arcanum.com

Stare mapy katastralne sprawdzisz online na maps.arcanum.com. Dla obszaru Polski dostępne są trzy mapy: 

  • Mapa katastralna terenu Prus z 1877 r. obejmująca zasięgiem tereny byłego zaboru pruskiego,
  • Mapa katastralna ziem rosyjskich z 1872 r. obejmująca zasięgiem tereny byłego zaboru rosyjskiego,
  • Mapy katastralne Galicji, obejmujące zasięgiem południową Polskę na terenie byłego zaboru austriackiego:
    • Galicia and Bukovina 1861-1864 - second military survey of the Habsburg Empire,
    • Habsburg Empire (1869-1887) - Third Military Survey (1:25000)

Źródło: arcanum.com

Sprawdź historię swojej działki na archiwalnych ortofotomapach

Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pobierz raport starych zdjęć lotniczych dla swojej działki lub najbliższej okolicy

Pobierz raport lotniczy dla kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej
Pobierz raport lotniczy dla kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej

Raport "Archiwalne zdjęcia lotnicze", zwany dalej raportem lotniczym, przedstawia wybraną działkę lub teren, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. Dzięki raportowi dowiesz się chociażby jak zmieniało się zagospodarowanie terenu na przestrzeni ostatnich lat lub zyskasz materiał dowodowy, który możesz dołączyć do dokumentacji podczas ustalania stanu prawnego nieruchomości.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.