News

Dofinansowanie inwestycji OZE dla rolników

Monika Byś
2023-02-14
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
dofinansowanie inwestycji OZE dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że do 1 marca 2023 r. rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotacja może wynieść nawet 150 tys. zł na gospodarstwo, jeśli rolnik zdecyduje się na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych lub 100 tys. zł, jeśli zamierza zainstalować nawodnienie. Środki pochodzą z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

  •  O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni przynajmniej 1 ha lub posiadający nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. 
  • Rolnicy mogą uzyskać refundację części kosztów kwalifikowanych zakup instalacji OZE lub magazynu energii, a także na budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła.
  • Fotowoltaika nie może być zainstalowana na dachach pokrytych azbestem.

ARiMR uruchamia nowy program wsparcia dla rolników „Zielona energia w gospodarstwie (obszar F)”. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni przynajmniej 1 ha lub posiadający nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dofinansowanie nie przysługuje tym, którzy zajmują się chowem i hodowlą ryb bądź prowadzą działalność o charakterze naukowo-badawczym.

Rolnicy mogą uzyskać refundację części kosztów kwalifikowanych. Do nich zalicza się m.in. 

  • zakup instalacji OZE lub magazynu energii, 
  • budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła

Wysokość pomocy może sięgnąć 150 tys. zł. Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc.

Dofinansowanie obejmuje także inwestycje w fotowoltaikę wraz z magazynem energii oraz pompy ciepła, o ile te będą połączone z instalacją fotowoltaiczną. Wsparcie obejmuje instalacje o mocy do 50 kW, przy czym wykorzystanie mocy przypadającej na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekraczać 10 kW i musi stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń. Magazyn energii musi przyjmować co najmniej połowę energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną.

UWAGA! Fotowoltaika nie może być zainstalowana na dachach pokrytych azbestem. Urządzenia zakupione z dofinansowaniem muszą być usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.

Z pomocy nie mogą skorzystać rolnicy, którzy korzystają już z fotowoltaiki i chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną po raz drugi. Dofinansowanie można otrzymać do nowych instalacji, a także na rozbudowę instalacji na tym samym liczniku do mocy 50 kW.

Źródło: ARiMR

Sprawdź czy w pobliżu twojej działki znajdują się wyroby azbestowe

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka znajduje się w bliskiej odległości od wyrobiska zawierającego azbest. Zadbaj o swoje zdrowie i sprawdź, czy sąsiad usunął niebezpieczny azbest ze swojej posesji.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.