News

150 tys. zł na fotowoltaikę dla rolników

Monika Ojczyk
2022-10-10
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 3, średnia ocen: 5
150 tys. zł na fotowoltaikę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyzna 150 tys. zł na fotowoltaikę i magazyny energii dla rolników w ramach obszaru „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Poznaj warunki ubiegania się o dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Dowiedz się jaka będzie maksymalna moc instalacji sfinansowanej z tego wsparcia.

  • ARiMR będzie mogła przyznać na jednego beneficjenta maksymalnie do 150 tys. złotych wsparcia na instalację fotowoltaiczną w obszarze F w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych.
  • W ramach dotacji na odnawialną energię w rolnictwie będzie można kupić m.in.: panele fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW, magazyny energii i systemami inteligentnego zarządzania energią wytworzoną z tej instalacji lub pompę ciepła, jeśli będzie integralną cześć instalacji z dotacji.
  • Jeszcze nie wiadomo, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiły nabór wniosków na te dotacje.

Obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach z Modernizacji gospodarstw rolnych

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w październiku 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła polskie propozycje zmian w PROW 2014-2020. Jedną z takich zmian będzie nowy obszar w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Chodzi o obszar F, czyli „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Niestety jeszcze jeszcze nie wiadomo, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiły nabór wniosków na te dotacje.

Na co można przeznaczyć dotacje na Zieloną energię w gospodarstwie rolnym?

W ramach dotacji na odnawialną energię w rolnictwie będzie można kupić m.in.:            

  • panele fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW,
  • magazyny energii i systemami inteligentnego zarządzania energią wytworzoną z tej instalacji;
  • pompę ciepła, jeśli będzie integralną cześć instalacji z dotacji.

Z tych dotacji można również sfinansować koszty montażu urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej oraz magazynów energii czy pomp ciepła. Ze wsparcia z obszaru F można również pokryć część kosztów przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego, koszty związanych z kierowaniem robotami budowlanymi, itp.

Maksymalnie do 150 tys. zł na fotowoltaikę i magazyny energii

ARiMR będzie mogła przyznać na jednego beneficjenta maksymalnie do 150 tys. złotych wsparcia na instalację fotowoltaiczną w obszarze F w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych.

Rolnik będzie mógł uzyskać dotacje w postaci zwrotu do:

  • 60 % kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
  • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 % kosztów kwalifikowalnych.

Na jakich warunkach będzie można uzyskać dotacje na paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym?

ARiMR będzie przyznawać rolnikom dotacje na instalacje fotowoltaiczne, o ile wyprodukowana przez nią energia elektryczna będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, systemu doju krów, wentylacji czy przygotowania pasz.

Chociaż szczegóły dotyczące warunków poznamy dopiero przy ogłoszeniu naboru wniosków w ramach „Zielonej energii w gospodarstwie rolnym”, to już teraz wiadomo, że wsparcie będzie przyznawane tym gospodarstwom, które dzięki energii ze słońca będą w stanie poprawić swoją rentowność.

Źródło: Tygodnik-rolniczy.pl

Pobierz zestaw informacji o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce. Przydatny jest w każdej sytuacji kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Do sytuacji takich należy nie tylko kupno, czy sprzedaż nieruchomości, ale też określenie jaki potencjał inwestycyjny ma lokalizacja oraz jaką jakość życia gwarantuje jej rezydentowi.

W Raporcie, oprócz doskonałego zwymiarowania gruntu i obliczeń jego cech fizycznych oraz opisu otoczenia można uzyskać bardzo istotne informacje na temat planowanych zmian w otoczeniu, np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, planowanych dróg, czy wydanych pozwoleń na budowę, w tym planowanych inwestycji uzbrojenia terenu, które już uzyskały prawomocne decyzje.

Zobacz jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.