News

Ceny produkcji montażowo-budowlanej w sierpniu 2023 znów w górę

Monika Byś
2023-09-21
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
Ceny produkcji montażowo-budowlanej w sierpniu 2023

Według wstępnych danych w sierpniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z sierpniem 2022 roku wzrosły o 9,8%. Natomiast w  porównaniu z lipcem 2023 r. – o 0,8%. Mimo kolejnych podwyżek, zaobserwowano malejący trend w dynamice cen produkcji w skali roku. 

  • W sierpniu 2023 r. w stosunku do lipca 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków o 0,6%.
  • W porównaniu z sierpniem 2022 r. podniesiono ceny budowy budynków o 9,1%.
  • Od października 2022 r. obserwuje się malejący trend w dynamice cen produkcji budowlano-montażowej w skali roku.

Ceny produkcji montażowo-budowlanej w sierpniu 2023

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2023 r. w stosunku do lipca 2023 r. zanotowano wzrost cen: 

  • budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,9%, 
  • robót budowlanych specjalistycznych o 0,7%, 
  • budowy budynków o 0,6%.

W porównaniu z sierpniem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 10,8%), robót budowlanych specjalistycznych (o 9,2%) oraz budowy budynków (o 9,1%).

W sierpniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,8%

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2022-2023 w stosunku do okresu poprzedniego /źródło: dane GUS/
Wykres 1: . Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2022-2023 w stosunku do okresu poprzedniego /źródło: dane GUS/

Od października 2022 r. obserwuje się malejący trend w dynamice cen produkcji budowlano-montażowej w skali roku.

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2022-2023 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
Wykres 2: Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2022-2023 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego /źródło: dane GUS/

Źródło: GUS

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.