News

Czerwiec 2023. Kolejny wzrost cen produkcji budowlano-montażowej.

Monika Byś
2023-07-21
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
ceny produkcji budowlano-montażowej czerwiec 2023

Według wstępnych danych GUS w czerwcu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,4%, a w porównaniu z majem 2023 r. - o 1,0%. 

  • W czerwcu 2023 r. w stosunku do maja 2023 r. zanotowano wzrost we wszystkich kategoriach obiektów budowlanych.
  • Ceny budowy budynków wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,8%. 
  • Od października 2022 r. obserwuje się malejący trend w dynamice cen produkcji budowlano-montażowej w skali roku

W czerwcu 2023 r. w stosunku do maja 2023 r. zanotowano wzrost: 

  • cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 1,0%,,
  • robót budowlanych specjalistycznych o 1,0%,
  • budowy budynków - o 0,8%.

W porównaniu z czerwcem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 11,4%), budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 9,8%).

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju i czerwcu 2023 r. /GUS/
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju i czerwcu 2023 r. /GUS/

Od października 2022 r. obserwuje się malejący trend w dynamice cen produkcji budowlano-montażowej w skali roku. Właśnie w październiku 2022 roku, ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca aż o 15,2%. 

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2022-2023 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego /GUS/
Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2022-2023 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego /GUS/

Źródło: dane GUS

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.