News

Aktualizacja danych przestrzennych. Czy coś się zmienia?

Monika Byś
2022-01-20
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-20
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Aktualizacja danych przestrzennych

W dniu 31 października 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta wprowadziła wymóg tworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych. Jak funkcjonuje aktualizacja danych przestrzennych ponad rok od wejścia w życie nowego rozporządzenia?

  • Szacunkowe koszty prowadzenia przez gminy zapewnienia usług sieciowych wynoszą średnio 5 tys. zł za rok. W odniesieniu do wszystkich gmin w Polsce oznacza to koszt 12,5 mln zł rocznie.
  • Aktualizacja danych przestrzennych jest weryfikowana i monitorowana przez głównego geodetę kraju.

Aktualizacja danych przestrzennych

Przede wszystkim wspomniana zmiana w prawie, nakładająca obowiązek świadczenia usług danych przestrzennych, miała ułatwiać procesy inwestycyjne. Ponadto miała zapewniać dostęp do informacji na temat prowadzonej procedury planistycznej, ułatwiając partycypację społeczną. 

Efektem nałożenia na gminy obowiązku o którym mowa w art. 67a ust. 1 ustawy powinno być tworzenie, prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych oraz świadczenie usług sieciowych za pomocą adresów umieszczonych w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

12,5 mln rocznie na prowadzenie usług sieciowych

Z pewnością gminy w Polsce wypełniają ten obowiązek głównie poprzez firmy zewnętrzne. Koszty zapewnienia usług sieciowych wykoszą średnio od gminy ok. 5 tys. zł za rok, co w odniesieniu do ok. 2,5 tys. gmin daje 12,5 mln zł na rok. 

Czy wydatek 12,5 mln zł rocznie przekłada się na zwiększony udział obywateli w procedurze planistycznej?

Organ administracji ma obowiązek tworzyć i aktualizować dane przestrzenne w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp/studium lub ich zmian. Wymóg ten jest obligatoryjny od 31 października 2020 r. Po weryfikacji wybranych usług danych przestrzennych jednostek, w których podjęto taką uchwałę, okazuje się, że nie uznano dostępu, gdyż usługi nie są zaktualizowane lub w ogóle nie są zgłoszone do ewidencji

Za weryfikację usług odpowiada Główny Geodeta Kraju

Zweryfikować aktualizację zbioru danych przestrzennych można np. na dedykowanej platformie GIOŚ Geonetwork. Platforma służy do przeglądania usług WMS i WFS a także jest zgodna z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. Portal ten udostępnia Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, podlegający pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Jeżeli gmina poniosła koszty związane z umową z firmą zewnętrzną, a usługi sieciowe nie działają poprawnie, to za niepoprawność usług sieciowych i brak ich aktualizacji odpowiadają usługodawcy. Korzyści z zawarcia umowy czerpią usługodawcy, a straty ponosi Skarb Państwa oraz mieszkańcy, inwestorzy itp.  

Zgodnie z przepisami osobą odpowiedzialną za weryfikację usług sieciowych na etapie ich zgłoszenia do ewidencji jest Główny Geodeta Kraju. W ewidencji zgłoszonych adresów jest bardzo dużo, co sprawia wrażenie że przepisy działają. Tymczasem znakomita większość z nich jest niepoprawna. Weryfikacja adresów powinna nastąpić przez organ odpowiedzialny za prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego ministra właściwego do spraw budownictwa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji. Następnie podmiot ten powinien odesłać adresy do aktualizacji, ponieważ ich zawartość wprowadza w błąd i nie nadają się do wykorzystania.

Źródło: Urbannews.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.