News

Polskie miasta stawiają na zielony transport publiczny

Monika Byś
2022-01-19
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Zielony Transport Publiczny

Ponad 1,3 mld zł wynosi wartość projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach programu "Zielony Transport Publiczny". Wnioskodawcy zakładają, że ze środków NFOŚiGW sfinansują koszty zakupu ekoautobusów w podziale: 808, 8 mln zł w formie dotacji i 143, 7 mln zł w ramach niskooprocentowanej pożyczki. Wśród beneficjentów dominują przedstawiciele samorządów średnich i małych miast. 

  • W ramach programu Zielony Transport Publiczny do NFOŚiGW wpłynęło 101 wniosków od organizatorów transportu publicznego z całej Polski.
  • Twórcy programu oszacowali wartość zgłoszonych projektów na kwotę ponad 1,31 mld zł.
  • Głównym celem programu jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w miejskim transporcie zbiorowym. Chodzi również o kreowanie „zielonej mobilności” wśród mieszkańców, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miast.

Program "Zielony Transport Publiczny"

Dla wyjaśnienia w zakończonym 20 grudnia 2020 r. drugim konkursowym naborze w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wpłynęło 101 wniosków od organizatorów transportu publicznego z całej Polski. Aż 69 wniosków dotyczyło dotacji.

Twórcy programu oszacowali wartość zgłoszonych projektów na kwotę ponad 1,31 mld zł. W związku z tym wnioskodawcy zakładają, że ze środków NFOŚiGW sfinansują koszty kwalifikowane zakupu ekoautobusów w podziale:

  • 808, 8 mln zł w formie dotacji,
  • 143, 7 mln zł jako niskooprocentowaną pożyczkę.

Program priorytetowy „Zielony Transport Publiczny” wspiera upowszechnianie ekologicznej komunikacji miejskiej w całej Polsce. Jego głównym celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w miejskim transporcie zbiorowym. Twórcom programu zależy również na kreowaniu „zielonej mobilności” wśród mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o takie inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miast.

To już drugi nabór

Druga odsłona programu została dostosowana do warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy. Dzięki temu od funkcji wsparcia bezemisyjności oraz rozwoju określonych technologii przeszedł do łączenia funkcji ekologicznych i społecznych. Oprócz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, przeciwdziała wykluczeniu transportowemu, szczególnie w regionach i miastach z wyzwaniami strukturalnymi.

Zgodnie z przyjętą przez rząd „Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku”, każdy przetarg na autobus w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców już od roku 2025 powinien dotyczyć wyłącznie zero-i niskoemisyjnych autobusów. Mamy tutaj na myśli ekoautobusy elektryczne i wodorowe. Program „Zielony Transport Publiczny” wdrażany przez NFOŚiGW wspiera ten strategiczny cel państwa. A to oznacza, uwzględniając średni cykl „żywotności” autobusów miejskich, że do 2030 roku w największych polskich miastach nie powinny już jeździć autobusy inne niż zeroemisyjne.

Będąc główną instytucją finansującą ekorozwój Polski, NFOŚiGW skupia się na poprawie jakości życia Polaków. Temu działaniuw bardzo dużej mierze służą działania na rzecz rozwoju elektromobilności i lepszego stanu powietrza. Projekty realizowane obecnie w wielu polskich miastach są przykładem takiego podejścia.

prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski

Ekologiczne autobusy

Ekologiczne autobusy wprowadzone do taboru komunikacji zbiorowej zastępują pojazdy stare, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Modernizacja miejskiej floty ogranicza zanieczyszczenie powietrza, a jednocześnie znacznie poprawia mobilność mieszkańców i komfort ich podróżowania.

prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski

Finansowanie z programu „ZTP” ekologicznego taboru przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 o 18 416 ton/rok. Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) - o 0,052 ton/rok, natomiast ograniczenie emisji tlenków azotu - o 13,611 ton/rok. Przede wszystkim, dzięki skierowaniu zwłaszcza do średnich i małych miast pokaźnych dotacji z NFOŚiGW, samorządy będą mogły zmierzyć się ze wzmiankowanym problemem wykluczenia transportoweg. Według różnych szacunków problem ten może dotykać od 11 do nawet 15 mln Polaków.

Wykluczenie komunikacyjne w polskich miastach

Możliwość korzystania z publicznego, a do tego nowoczesnego i ekologicznego transportu zbiorowego powinni mieć wszyscy Polacy. Mowa tutaj zarówno o mieszkańcach mniejszych miast, jak również regionów górniczych i ekologicznie zdegradowanych.

szef NFOŚiGW

Na program "Zielony Transport Publiczny" przewidziano duże preferencje dla samorządów, które chcą rozwijać zieloną komunikację miejską i podmiejską.

Zielony Transport Publiczny - Miasto Chełm powinno być przykładem

Godne uwagi jest miasto Chełm, gdzie dzięki dotacji w wysokości ponad 100 mln złotych, miasto zakupi 26 ekoautobusów. Zeroemisyjne pojazdy będą obsługiwać główne linie komunikacyjne, dlatego z ulic zniknie większość przestarzałych pojazdów spalinowych.
Reasumując - całkowity koszt chełmskiego projektu wynosi ponad 111,8 mln zł. Z tej kwoty 100,4 mln zł pokryje bezzwrotne dofinansowanie ze środków publicznych NFOŚiGW. Samorząd Chełma zamierza kupić 26 miejskich autobusów wodorowych. Będą to bezemisyjne pojazdy kategorii M3-FCEV (Fuel Cell Eletric Vehicle) zasilane z ogniw paliwowych. Pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i przygotowane do funkcjonowania w systemie nowoczesnej informacji pasażerskiej.
W ramach programu „Zielony Transport Publiczny” umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW zawarło już kilkadziesiąt samorządów.

Źródło: Samorzad.pap.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.