News

Sprawdź zagrożenia sejsmiczne na świecie

Monika Byś
2023-05-30
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
zagrożenia sejsmiczne na świecie

OpenQuake Map Viewer przedstawia interaktywną mapę, która gromadzi dane z całego świata i informuje o poziomie zagrożenia trzęsieniami ziemi. Sprawdź zagrożenia sejsmiczne na świecie i w Polsce.

  • Interaktywna mapa na stronie maps.openquake.org pomaga rozpoznać zagrożenia związane z trzęsieniem ziemi.
  • Fundacja GEM opracowała oprogramowanie umożliwiające tworzenie modeli zagrożeń, ryzyka i scenariuszy na różnych skalach.
  • Organizacja odpowiedzialna za witrynę deklaruje, że stanie się ona pełnoprawnym narzędziem ostrzegawczym.

Strona maps.openquake.org oferuje zestaw funkcji opracowanych w celu identyfikacji zagrożeń związanych z trzęsieniami ziemi. Witryna, prowadzona przez fundację GEM, zapewnia, że w najbliższych latach stanie się pełnoprawnym narzędziem ostrzegającym przed różnymi katastrofami naturalnymi.

Interaktywną mapę zagrożeń sejsmicznych sprawdzisz na stronie: https://maps.openquake.org/map/global-seismic-hazard-map/#3/52.21/65.32

Dzięki oprogramowaniu opracowanemu przez Fundację GEM możliwe jest tworzenie modeli zagrożeń, ryzyka i scenariuszy na różnych skalach (np. miasta, regiony, państwa) przy użyciu zestawów danych GEM i narzędzi OpenQuake.

Globalna mapa zagrożeń sejsmicznych /maps.openquake.org/
Globalna mapa zagrożeń sejsmicznych /maps.openquake.org/

Na stronie dostępne są trzy opracowania mapowe dotyczące ryzyka trzęsień ziemi:

  1. Globalna Mapa Ryzyka Sejsmicznego, która przedstawia przeciętne straty wyrażone w dolarach, spowodowane przez trzęsienia ziemi;
  2. Globalna Mapa Zagrożeń Sejsmicznych, pokazująca geograficzny rozkład maksymalnego przyspieszenia gruntu (PGA), który jest jednym z typowych parametrów drgań gruntu;
  3. Globalna Mapa Narażenia, która pokazuje dane dotyczące narażenia dla globalnej mapy narażenia na globalny model trzęsień ziemi (GEM)

Źródło: gispay.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.