News

GUS: W końcu wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania

Monika Byś
2023-09-12
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania

Główny Urząd Statystyczny opublikował kwartalny raport: “Budownictwo mieszkaniowe w 1 półroczu 2023 roku”. Wynika z niego, że po okresie spadków w końcu obserwujemy wzrostu liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Niestety jednocześnie spadła liczba mieszkań, dla których wydano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

  • W pierwszym półroczu 2023 roku rozpoczęto budowę 85,6 tysiąca mieszkań, co stanowi spadek o 34,1 tysiące mieszkań (28,5%) w porównaniu z rokiem poprzednim.
  • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku oddano do użytkowania 112,2 tysiące mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 10,5 miliona metrów kwadratowych
  • Wydano pozwolenia na budowę lub zgłoszono projekty budowlane dla 112,1 tysiąca mieszkań, co oznacza spadek o 59,4 tysiące mieszkań (34,6%) w porównaniu z rokiem poprzednim.
  • Średnia przewidywana powierzchnia mieszkań wyniosła 87,5 m2, co stanowi spadek o 0,9 m2 w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku oddano do użytkowania 112,2 tysiące mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 10,5 miliona metrów kwadratowych i łącznej liczbie pokoi wynoszącej 439,4 tysiące. Względem analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano wzrosty: 

  • liczby mieszkań o 3,0 tysiące (co stanowi 2,7% wzrostu), 
  • powierzchni użytkowej mieszkań o 65,8 tysiące metrów kwadratowych (co stanowi 0,6% wzrostu),
  • liczby pokoi o 3,6 tysiące (co stanowi 0,8% wzrostu). 

Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Przeciętna powierzchnia użytkowa

Przeciętna powierzchnia nowo oddawanych mieszkań w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 93,7 m2, w porównaniu do 95,6 m2 w 2022 roku. Mieszkania w budynkach jednorodzinnych miały średnio 131,8 m2 powierzchni, podczas gdy mieszkania w budynkach wielorodzinnych osiągnęły średnio 52,0 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 141,5 m2 powierzchni, te przeznaczone na sprzedaż lub wynajem miały 61,2 m2, a mieszkania różnych typów budownictwa, takie jak spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe, osiągnęły średnio 49,2 m2.

Gdzie powstało najwięcej mieszkań?

Najwięcej nowych mieszkań zostało wybudowanych w województwach: mazowieckim (19,9% wartości krajowej), wielkopolskim (11,4%) i małopolskim (9,3%). Wskaźnik ilości mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 mieszkańców wyniósł 3,0 na skalę kraju

Mieszkania oddane do użytkowania w 1 półroczu 2023 r. w przeliczeniu na 1 tys. ludności /dane GUS/
Mieszkania oddane do użytkowania w 1 półroczu 2023 r. w przeliczeniu na 1 tys. ludności /dane GUS/

Najwyższe wartości zanotowano w województwach mazowieckim i pomorskim (4,0), a także w wielkopolskim (3,7). Najniższe wskaźniki odnotowano w województwach opolskim (1,7) i śląskim (1,9).

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła w 1 półroczu 2023 r. o 28,5% r/r

W pierwszym półroczu 2023 roku rozpoczęto budowę 85,6 tysiąca mieszkań, co stanowi spadek o 34,1 tysiące mieszkań (28,5%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Z tych mieszkań, 56,0% przeznaczono na sprzedaż lub wynajem, a 41,6% to mieszkania w budownictwie indywidualnym. Pozostałe mieszkania należały do różnych form budownictwa, takich jak spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe.

W tym samym okresie wydano pozwolenia na budowę lub zgłoszono projekty budowlane dla 112,1 tysiąca mieszkań, co oznacza spadek o 59,4 tysiące mieszkań (34,6%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Średnia przewidywana powierzchnia mieszkań wyniosła 87,5 m2, co stanowi spadek o 0,9 m2 w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku.

W nowych budynkach mieszkalnych, które zostaną wybudowane, aż 97,5% mieszkań (czyli 109,3 tysiące) znajdzie się w budynkach wielorodzinnych, stanowiących niemal 3% ogółu. Średnia planowana powierzchnia mieszkań w budynkach jednorodzinnych wynosiła 129,3 m2, a w budynkach wielorodzinnych - 52,3 m2. Większość tych budynków opierała się na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które stanowiły podstawę wydania pozwolenia na budowę dla 58,8% z nich.

W nowych budynkach niemieszkalnych, budynkach zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych pojawi się niespełna 2,8 tysiąca mieszkań. Głównie będą one realizowane w formach budownictwa na sprzedaż lub wynajem (65,9%) oraz indywidualnego (30,9%), pozostałe mieszkania będą częścią spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego i zakładowego budownictwa.

Źródło: dane GUS 

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.