Artykuły techniczne

Pobierz Vademecum użytkownika BDOT10k

Monika Byś
2024-02-05
~1 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
Vademecum użytkownika BDOT10k

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) w Katowicach opublikował nowe, II wydanie Vademecum użytkownika BDOT10k. 

Opracowanie Vademecum użytkownika BDOT10k zawiera informacje na temat klas obiektów i ich atrybutów, a także zasady wprowadzania danych do bazy BDOT10k. 

POBIERZ Vademecum użytkownika BDOT10k

Źródłem danych stanowiących podstawę do opracowania jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych [link do rozporządzenia].

Vademecum przygotował Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) w Katowicach.

Czym jest baza BDOT10k?

BDOT10k to numeryczna baza danych zawierająca informacje o obiektach topograficznych położonych na terenie Polski. Bazę prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) i stanowi część infrastruktury informacji przestrzennej państwa. 
Baza Danych Obiektów Topograficznych o Rozdzielczości 10 000 (BDOT10k)

Baza zawiera dane o obiektach takich jak:

  • Budynki -  funkcja, liczba kondygnacji, rok budowy;
  • Drogi - kategoria, nawierzchnia, liczba pasów ruchu;
  • Koleje - liczba torów, rodzaj trakcji;
  • Rzeki - szerokość, głębokość, klasa cieku;
  • Jeziora - powierzchnia, głębokość, typ;
  • Lasy - skład gatunkowy, wiek drzewostanu;
  • Użytki rolne - rodzaj uprawy, klasa bonitacyjna.

Źródło: WODGiK Katowice

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.