News

Powierzchnia Polski zwiększyła się o 1,5 tys. ha

Monika Byś
2022-12-08
~3 min
Głosów: 19, średnia ocen: 4.8
Powierzchnia Polski zwiększyła się

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2022 r. powierzchnia Polski zwiększyła się o 1505 ha. Jednocześnie nastąpił spadek liczby ludności o ponad 357 tys. osób, natomiast jeśli chodzi o mieszkańców, to ubyło ich w 80 proc. gmin.

 • Z danych GUS wynika również, że w porównaniu do roku 2021 powierzchnia Polski w 2022 r. zwiększyła się o 1 505 ha (z 31 270 525 ha do 31 272 030 ha), z czego 1 204 ha dotyczy woj. pomorskiego.
 • Wzrost powierzchni kraju jest w głównej mierze efektem dostosowania granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego. 
 • W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 357 309 osób. Liczba ta w odniesieniu do ubiegłorocznej, przyjmując rok poprzedni za 100, wyniosła 99,1. 

Doroczną analizę GUS otwiera informacja na temat zmian podziału terytorialnego. Urząd przypomniał, że w dniu 1 stycznia 2022 r. w Polsce było:

 • 16 województw,
 • 314 powiatów,
 • 66 miast na prawach powiatu,
 • 2 477 gmin:
  • 302 miejskich - w tym 66 gmin mających również status miasta na prawach powiatu,
  • 1 513 wiejskich,
  • 662 miejsko-wiejskich.

Z danych GUS wynika również, że w porównaniu do roku 2021 powierzchnia Polski w 2022 r. zwiększyła się o 1 505 ha (z 31 270 525 ha do 31 272 030 ha), z czego 1 204 ha dotyczy woj. pomorskiego. Drugi znaczący przyrost powierzchni został odnotowany w województwie zachodniopomorskim (+271 ha). Przyrost powierzchni nastąpił łącznie w 10 województwach, natomiast w pozostałych 6 województwach powierzchnia uległa zmniejszeniu – od spadku o 3 ha w woj. lubelskim do 172 ha w woj. świętokrzyskim. 

Jak wyjaśniono, wzrost powierzchni kraju jest w głównej mierze efektem dostosowania granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183).

W większości gmin ubywa mieszkańców 

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 357 309 osób. Liczba ta w odniesieniu do ubiegłorocznej, przyjmując rok poprzedni za 100, wyniosła 99,1. 

Odnosząc zmiany w liczbie ludności do poszczególnych województw, największy spadek ludności nastąpił w woj. śląskim (-116 383 osoby, 97,4), natomiast największy przyrost w woj. mazowieckim (+87 766 osoby, 101,6). Łącznie spadek liczby ludności odnotowano w 11 województwach, a wzrost w 5. 

W grupie 314 powiatów, w porównaniu z 2021 rokiem, w 275 jednostkach nastąpił spadek liczby mieszkańców. W pozostałych 39 jednostkach nastąpił jednak przyrost. Największy spadek liczby ludności, powyżej 5 000 osób, wystąpił w powiatach:

 • raciborskim w woj. śląskim (-6 568 osób, 93,9),
 • kłodzkim w woj. dolnośląskim (-5 768 osób, 96,3),
 • inowrocławskim w woj. kujawsko-pomorskim (-5 467 osób, 96,6),
 • ostrowieckim w woj. świętokrzyskim (-5 159 osób, 95,2),
 • kędzierzyńsko-kozielskim w woj. opolskim (-5 018 osób, 94,6).

Natomiast największy przyrost ludności został odnotowany w pow. poznańskim w woj. wielkopolskim (+29 883 osoby, 107,3). Następnymi w kolejności powiatami o dużym wzroście (powyżej 18 000 osób) są powiaty: wrocławski w woj. dolnośląskim (+22 535 osób, czyli 114,4) oraz piaseczyński (+18 837 osób, czyi 109,9) i wołomiński (+18 152 osoby, czyli 107,2) w woj. mazowieckim. 

Porównując z rokiem poprzednim, w grupie 2 477 gmin spadek liczby mieszkańców nastąpił w 1 989 jednostkach, czyli w 80% gmin. W 3 gminach liczba mieszkańców nie uległa zmianie, w pozostałych 485 jednostkach wystąpił wzrost liczby mieszkańców. 

Gminą, która zanotowała największy procentowy spadek liczby ludności jest gmina Świętajno w pow. oleckim w woj. warmińsko-mazurskim (spadek o 497 osób, czyli 87,3). Natomiast gminą, w której wystąpił najwyższy procentowy wzrost jest, podobnie jak w poprzednich latach, gm. Stawiguda w pow. olsztyńskim w woj. warmińsko-mazurskim (wzrost o 2 823 osoby, czyli 125,2).

Źródło: PAP

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie
Pobierz przykładowy Raport o Terenie

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.