News

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych przesunięty

Monika Byś
2023-01-02
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Obowiązek segregacji odpadów budowlanych

Przy okazji uchwalania tzw. ustawy gazowej, znowelizowano przepisy ustawy o odpadach budowlanych i rozbiórkowych. Na skutek zmian obowiązek segregacji odpadów budowlanych został przesunięty o kolejne 2 lata. Nowy obowiązek wejdzie w życie zatem 1 stycznia 2025 r. 

 • Obowiązek selektywni zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych z podziałem na co najmniej sześć frakcji miał wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Obowiązek ten przesunięto na 1 stycznia 2025 roku.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe nadal będą zbierane na placu budowy, a następnie zbierane przez firmę, która ma wymagane pozwolenie na odbiór tego typu odpadów. 
 • Z obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych zwolnione są gospodarstwa domowe, a także punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Obowiązek selektywni zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych z podziałem na co najmniej sześć frakcji miał wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Zaniedbania w tym zakresie miały być karane. 

Prezydent RP podpisał jednak ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wśród nowelizowanych przepisów znalazł się również art. 19 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151), który wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Obowiązek ten przesunięto na 1 stycznia 2025 roku.

Przeczytaj także:

Sprawdź czy w pobliżu twojej działki znajdują się wyroby azbestowe

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka znajduje się w bliskiej odległości od wyrobiska zawierającego azbest. Zadbaj o swoje zdrowie i sprawdź, czy sąsiad usunął niebezpieczny azbest ze swojej posesji.

Poza samą informacją o położeniu wyrobisk z azbestem sprawdzisz również stopień pilności unieszkodliwienia wyrobiska w trójstopniowej skali:

 • I stopień - wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie,
 • II stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 • III stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat, 
  - oraz sprawdzisz, gdzie usunięto już azbest.

Ponadto zyskasz informacje o odległości wyrobiska od granic twojej działki w linii prostej oraz dowiesz się kto odpowiedzialny jest za usunięcie azbestu z działki (zgodnie z grupą rejestrową z EGIB, np. osoba fizyczna).

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych - jak będzie wyglądać zbiórka odpadów?

Na mocy art. 101a ustawy o odpadach, odpady budowlane i rozbiórkowe nadal będą zbierane selektywnie z podziałem na co najmniej sześć frakcji:

 • metale,
 • drewno,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • gips,
 • odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe nadal będą zbierane na placu budowy, a następnie zbierane przez firmę, która ma wymagane pozwolenie na odbiór tego typu odpadów. Warto jednak pamiętać, że z obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych zwolnione są gospodarstwa domowe, a także punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Oznacza to, że jeśli robisz np. remont domu lub mieszkania na własną rękę, obowiązek selektywnego zbierania odpadów Cię nie obejmie. Sytuacja zmienia się, jeśli korzystasz z wynajętej firmy budowano-montażowej lub remontowej. 

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.